Contact
Tur virtual

Facultatea de Bioinginerie Medicala

UMF Iasi   >   Facultatea de Bioinginerie Medicala
Facultatea de Bioinginerie Medicală din cadrul Universităţii de Medicinǎ și Farmacie “Grigore T. Popa” Iaşi este o instituţie de învăţământ superior de stat, acreditată și certificată ARACIS/IEP-EUA și pregateşte specialişti în douǎ domenii de licenţǎ:
 • Domeniul Științe Inginerești Aplicatecu specializarea Bioinginerie;
 • Domeniul Sănătate cu specializarea Balneofiziokinetoterapie şi recuperare.
Facultatea de Bioinginerie Medicală are drept obiectiv major formarea de specialişti cu solide cunoştinţe şi deprinderi în domeniul biomedical, în conformitate cu definiţia BECON (Bioengineering Consortium): The application of concepts and methods of engineering, biology, medicine, physiology, physics, materials science, chemistry, mathematics and computer science to develop methods and technologies to solve health problems in humans. http://www.nibib.nih.gov
Bioingineria creează concepte fundamentale şi cunoştinţe de la nivel molecular până la nivel sistemic şi dezvoltă noi produse biologice, materiale, procese, implanturi și produse informatice pentru prevenirea, diagnosticul şi tratamentul bolilor, pentru reabilitarea pacientului și creşterea gradului de sănătate.
Facultatea noastră contribuie la creşterea standardului de calitate în sistemul de sănătate din România. Pentru atingerea acestui obiectiv, Facultatea de Bioinginerie Medicală urmăreşte în mod continuu:
 • promovarea calităţii şi eficienţei în procesul educaţional;
 • modelarea armonioasă a personalităţii şi dezvoltarea aptitudinilor creative ale studenţilor;
 • dezvoltarea continuă a cercetării ştiinţifice, la nivelul standardelor internaţionale şi afirmarea performanţelor ştiinţifice ale membrilor comunităţii academice;
 • integrarea în reţelele universitare naţionale şi internaţionale pe criterii de performanţă şi complementaritate
 • dezvoltarea parteneriatelor cu mediul de afaceri, instituţiile publice locale sau nationale, cu instituţii si organizatii internationale.
Facultatea de Bioinginerie Medicală îşi adaptează şi diversifică continuu structura academică pentru realizarea unui mediu adecvat educaţional și de cercetare ştiinţifică, în funcţie de elemente de reformă ale învăţământului românesc, strategiile naţionale din domeniile economic, al cercetării ştiinţifice şi forţei de muncă, strategia universității, resursele umane şi materiale existente şi cele de perspectivă.

Comisii ale facultatii

Asociația Studenţilor Bioingineri

Facilitati

Misiune si obiective

SRBM

Tur virtual

Organigrama

Centrul de Informare, Consiliere și Orientare Profesională

Secretariat

Secretar – sef: Petruța Flocea
Telefon: +40.232.213.573
Email: bioinginerie@umfiasi.ro
Adresa: Facultatea de Bioinginerie Medicala, Str. M.Kogalniceanu, nr. 9-13, Iasi, Cod Postal 700454, Romania, Universitatea de Medicina si Farmacie “Grigore T. Popa” Iasi

Bioengineering creates fundamental concepts and knowledge from a molecular to a systemic level and develops new biological products, materials, processes, implants and computer products for the prevention, diagnosis and treatment of disease, for patient rehabilitation and the improvement of health status.

The Faculty of Medical Bioengineering bring up specialists both by romanian and english programmes.

Our english programmes are:

 1. Physiotherapy (Balneology, physical therapy and medical rehabilitation), 3 years – bachelor’s degree program, fee 3000 euro/year, 45 students/year. click here for more information
 2. Biomedical Engineering , 2 years – master’s degree program, 2500 euro/year, 45 students/year. click here for more information

The Faculty of Medical Bioengineering’s mission is to contribute to a high quality learning and research in the biomedical field by promoting academic programs and research as a result of Grigore T. Popa University of Medicine and Pharmacy’s goals and politics as well as its mission and objectives.

Thus, our faculty contributes to the raising of the standard of quality in the health care system in Romania. To achieve this goal, the Faculty of Medical Bioengineering aims to:

 • promote quality and efficiency in education;
 • shape the personality and development of student’s creative skills;
 • advance continuous development of scientific research, international standards and assert scientific performance of the academic community;
 • integrate itself in national and international academic networks based on performance criteria and complementarity;
 • develop partnerships with businesses, local government or national institutions and international organizations.

The Faculty of Medical Bioengineering continuously adapts and diversifies its academic structure to achieve a suitable education and research environment, according to the Romanian education reform elements of national strategies in the economic field, the scientific research and workforce strategy, and the existing university human and material resources and the prospective ones.

STUDENTS LIFE

Bioengineering Students Association (BSA) is a professional, non-political, non-profit type of students of the Faculty of Medical Bioengineering, Grigore T.Popa University of Medicine and Pharmacy of Iaşi. Since 2001, Bioengineering Students Association is a full member of the ANOSR (National Alliance of Student Organizaţillor in Romania).

Bioengineering Students Association organized 20 national symposiums of Medical Bioengineering dedicated to students scientific research. Also, Bioengineering Students Association is actively involved in scientific events organized by the Faculty of Medical Bioengineering.

Bioengineering Students Association is involved in a wide range of activities, like us: students skills development, sports activities, volunteer in the community, fellow students, get involved in a humanitary campaigns.

A tight-knit community

 • Community involvement is an important aspect of the Faculty’s and students work.
 • Regularly appear in the media and health care to the community’s underserved and special-needs populations.
 • In collaboration with practitioners, we also hold regular public education activities, such as exhibitions, information days, and open days.

Testimonials

Why bioengineering? It is a challenging field by combining engineering with medicine. It make us to discover new areas of knowledge, which decipher the mysteries of nature, trying to understand the diversity of living systems and to implement ideas inspired by nature, to make and use biomedical devices and engineering. – Monica Ioneasa, 4th year student

I especially have choosen the bioengineering because it is combining engineering with medicine. The study of the theoretical background and practical skills stimulated the passion for learning and knowledge discovery. Teachers encourage and support student initiatives to make scientific papers and to participate in meetings and conferences. Academic competitive and dynamic teaching technique kept alive my interest in bioengineering. – Andreea Marian, BSc 2014

Termeni si conditii
Forum
Link-uri utile
Editura UMF
News UMF Iasi
Radio U
Copyright © 2010-2019 | Universitatea Grigore T. Popa - Iasi. Toate drepturile rezervate.