Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal

Pagină de pornire

Admiterea la Universitatea de Medicină şi Farmacie “Grigore T. Popa” din Iaşi

PROGRAM DE LICENȚĂ | Anul universitar 2019-2020

Concursul de admitere în învățământul superior de stat se organizează de către universitate pe domenii de licență, la următoarele specializări:

Domeniul Sănătate
Medicină
Medicină dentară
Farmacie
Asistență medicală generală
Nutriție și dietetică
Balneo-fiziokinetoterapie și recuperare
Tehnică dentară
Cosmetică medicală și cosmetologie *
Asistență de profilaxie stomatologică *

Domeniul Științe inginerești aplicate
Bioinginerie

* Sub rezerva acreditării programului de către ARACIS și publicării în Monitorul Oficial a Hotărârii de Guvern privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superios.