​C​adrul legal
Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal

​C​adrul legal

Cadrul legal


Legea Educatiei nr 1/2011.
Ordinul MS nr. 418/ 20.04.2005, publicat in MO partea I, nr.489/ 9.06.2005 privind aprobarea Catalogului national de programe de studii complementare in vederea obtineruii de atestate de catre medici, medici dentisti si farmacisti, precum si a Normelor metodologice de organizare si desfasurare a acestora
Decizie nr. 67/2005 privind stabilirea sistemului de credite de educatie medicala continua, pe baza caruia se evalueaza activitatea de perfectionare profesionala a medicilor, a criteriilor si normelor de acreditare a educatiei medicale continue, precum si a criteriilor si normelor de acreditare a furnizorilor de educatie medicala continua din 09/12/2005 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 143 din 15/02/2006

Ordinul MECS nr. 5160/2015 – organizarea de programe de studii postuniversitare de educatie permanenta

Ordinul MS nr. 418/ 20.04.2005 cu modificare din 03.06.2013

Ordinul nr 613 / 09.05.2013 privind aprobarea Normelor de organizare şi desfăşurare a programelor de pregătire pentru obţinerea specializărilor în domenii complementare specialităţii de bază de către asistenţii medicali generalişti şi asistenţii medicali de pediatrie