Înscriere
Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal

Înscriere

​​​​​​​​Înscriere​


Se pot inscrie numai absolventi ai unei forme de invatamant superior
Achitarea integrala, anticipata a contravalorii cursului se poate face la Caseria institutiei, Str. Universitatii nr.16, intre orele 8.00 – 10.00 si 12.00 – 14.00.
Pentru cursurile cu pretul stabilit in valuta (EURO), se va achita echivalentul in lei la cursul oficial al BNR din ziua efectuarii platii.

» Plata cursurilor se poate face:
 • ​pe persoana fizica atat cu numerar (la casieria UMF) pe baza de dispozitie de incasare de la contabilitate, cat si prin virament bancar in contul de venituri proprii al universitatii ( RO44TREZ40620F330500XXXX ) cod fiscal: 4701100, deschis la Trezoreria Iasi, cu specificarea pe ordinul de plata a numelui cursantului si titlului cursului;
 • pe persoana juridica cu numerar (la casieria UMF) pe baza de dispozitie de incasare de la contabilitate sau prin virament bancar, daca firma se angajeaza sa deconteze suma reprezentand cursul/cursurile pe care un angajat sau mai multi doresc sa le faca la UMF.
Pentru aceasta trebuie sa se intocmeasca un Contract ​de studii postuniversitare in 2 exemplare (contractul trebuie completat in format electronic – nu se accepta completat de mână) in care sunt specificate urmatoarele:
 • ​denumirea corecta a societatii/institutiei/CMI,
 • adresa completa (strada, nr., localitate, judet), codul fiscal,
 • reprezentantul legal al societatii/institutiei/CMI (persoana/le care semneaza contractul (director, manager etc, oficiul juridic, control financiar preventiv, serviciul financiar contabilitate, dupa caz),
 • persoana/le care participa la curs, CNP, taxa curs, denumirea corecta si completa a cursului, perioada cursului, coordonatorul principal al cursului.
Acest contract trebuie semnat atat de beneficiar cat si de UMF (un examplar ramane la beneficiar si unul in contabilitatea UMF), dupa care se intocmeste factura pentru a se putea face plata propriu-zisa. Atentie! Plata cursurilor de catre firme se face doar dupa ce este semnat acest contract de ambele parti si dupa ce se emite factura.

» Documente necesare la inscriere:
 • fisa de inscriere tipizata (se primeste si de la Rectoratul Universitatii ) care trebuie semnata de coordonatorul de curs dupa ce a fost completata;
 • chitanta sau copie a ordinului de plata cu care s-a achitat cursul;
 • copie diploma de licenta;
 • copie dupa actul de identitate;
 • pentru cursurile de competenta dosarul se completeaza si cu certificatul de libera practica
 • cursurile care sunt prevazute cu reducere de taxa pentru rezidenti se adauga la dosar si o adeverinta de medic rezident
Înscrierea la cursurile postuniversitare se face cu cu 14 zile înainte de începerea cursului și se încheie cu 2 zile înainte de începerea cursului. Pentru ca un curs să se desfăşoare trebuie să fie minim 7 cursanţi înscrişi, ce vor achita taxa după ce se îndeplineşte numărul minim de persoane înscrise.

Documentatia de mai sus se depune Rectoratul Universitatii de Medicina si Farmacie “Gr. T. Popa” cu doua saptamani inainte de inceperea cursului, iar diplomele se vor elibera de la Rectoratul Universitatii conform Regulamentului cadru privind regimul actelor de studii și al documentelor universitare în sistemul de învățământ superior emis în baza Ordinului Ministrului Educației și Cercetării nr. 4156 / 27.04.2020, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 381 din 12 mai 2020.
DIPLOMELE NU SE ELIBEREAZĂ ONLINE SAU PRIN CURIER!