Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal

3.0 CEMED

3.0.Calitate în educaţie prin cunoaşterea şi respectarea deontologiei şi eticii academice-CEMED2020


Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa" din Iași implementează proiectul “3.0.Calitate în educaţie prin cunoaşterea şi respectarea deontologiei şi eticii academice-CEMED2020", finanţat din Fondul de Dezvoltare Instituțională 2020, domeniul 5: Îmbunătăţirea calităţii activităţii didactice, inclusiv a respectării deontologiei şi eticii academice.

Scopul proiectului este îmbunătăţirea calităţii activităţii didactice, prin creşterea gradului de conştientizare a comunităţii academice privind deontologia şi etica academica precum şi întărirea semnificaţiei instrumentelor etice în vederea creşterii calităţii actului didactic şi a activității de cercetare în UMF "Grigore T. Popa" din Iaşi.

Conform metodologiei anexate, se vor selecta minim 300 studenți de la toate nivelurile de studii universitare (doctorat, masterat, licență) pentru participarea la sesiunile de instruire pentru utilizarea soft-ului anti-plagiat Turnitin destinate studenţilor din cadrul Universității de Medicină și Farmacie "Grigore T. Popa" din Iași.