Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal

Anunț competiție planuri de afaceri, Proiect Start-up-farm-med, CNFIS-FDI-2019-0096

Anunț competiție planuri de afaceri, Proiect Start-up-farm-m​​ed

CNFIS-FDI-2019-​0096​​​


În cadrul proiectului ”Dezvoltarea abilităților antreprenoriale și promovarea culturii antreprenoriale în rândul studenților și absolvenților UMF Iași (Start-up-farm-med)”, CNFIS FDI 2019 - 0096, proiect cofinantat din FDI 2019, Domeniul 4: Înființarea și susținerea activităților societăților antreprenoriale studențești (SAS) din subordinea universităților se organizează o competiție a planurilor de afaceri de tip start-up, în vederea acordării bursei antreprenorului.
Condiții de înscriere în competiție:
  • absolvenți ai cursului de “Competente antreprenoriale“, organizat în cadrul proiectului;
  • participanți la un workshop, organizat în cadrul proiectului;
  • ​participanți la stagiul de mentorat, organizat în cadrul proiectului.
Documente necesare pentru înscriere în competiție:
  • a. cerere înscriere competiție (Anexa 1);
  • b. plan de afaceri, in format tipărit, semnat;
  • c. copie după diploma de absolvire a cursului de “Competente antreprenoriale“ sau adeverință care atestă absolvirea cursului, după caz;
  • d. copie după diplomă/dovadă participare workshop;
  • e. raport stagiu de mentorat, semnat de participant si de reprezentant firma organizatoare stagiu de practică.
  • f. copie după actul de identitate;
  • g. extras cont bancar (cod IBAN) pe numele solicitantului.
​​Dosarul se va depune in format fizic până cel târziu 4 decembrie 2019, ora 16.00, la Universitatea de Medicină și Farmacie ”Grigore T. Popa” din Iași, Direcția Programe pentru Dezvoltare Instituțională, clădirea Rectorat, et. 2, persoana de contact Amalia Călugăreanu, tel. 0232 301 723, amalia.calugareanu@umfiasi.ro.​ ​

Documente utile​

Anunt competiție planuri + Anexa 1
Procedură de aco​rdare a burselor