Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Procedura proprie privind instituirea de măsuri sanitare și de protecție în perioada pandemiei de Covid-19

​​​Procedura proprie privind instituirea de măsuri sanitare și de protecție în perioada pandemiei de Covid-19​​​


Titlul I Dispoziții generale

Art. 1

Prezenta procedură este elaborată în temeiul art. 12 din Anexa la Ordinul nr. 5487/1494/2020, cu modificările prevăzute de Ordinul 5650/1670 și stabilește modalităţile de desfăşurare a activităţilor didactice în cadrul instituţiei, propriul circuit de intrare şi de ieşire a studenţilor, a personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic și modul în care se realizează igienizarea/dezinfecţia Universității.

Art. 2

(1) Cu cel puțin 7 zile înainte de data începerii cursurilor universitare, în funcţie de situaţia epidemiologică, de particularităţile locale, de infrastructura şi resursele umane ale Universității, Senatul universitar stabileşte aplicarea unuia dintre scenariile de organizare şi desfăşurare a activităţilor didactice în instituţiile de învăţământ prevăzute în Ghidul - învăţământ superior din anexa nr. 2 din Anexa la Ordinul nr. 5487/1494/2020.

(2) Direcţia de Sănătate Publică judeţeană, denumită în continuare DSP, cu o săptămână înainte de începerea anului universitar, informează Senatul universitar, cu privire la situaţia epidemiologică la nivelul localităţii.

(3) Scenariul de funcţionare al Universității pe parcursul anului universitar se va actualiza săptămânal sau ori de câte ori este nevoie.

(4) Criteriul epidemiologic în baza căruia Universitatea stabilește unul dintre cele 3 scenarii este rata incidenţei cumulate, respectiv numărul total de cazuri noi din ultimele 14 zile raportat la 1.000 de locuitori.

Art. 3

(1) Pentru aplicarea măsurilor prevăzute de Ordinul nr. 5487/1494/2020, în cazul apariţiei unuia/mai multor cazuri de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 în Universitate, DSP împreună cu Rectorul Universității vor stabili măsurile ce se impun cu privire la desfăşurarea activităţii didactice.

(2) DSP are obligaţia să informeze Universitatea şi cabinetul medical din cadrul acesteia despre fiecare caz confirmat pozitiv, la studenţi/personalul din Universitate.

Art. 4

(1) Decizia de suspendare a activităţii didactice ce presupune prezenţa fizică a studenţilor se dispune prin hotărâre a senatului universitar, în raport cu numărul de îmbolnăviri de la nivelul Universității şi cu rezultatul anchetei epidemiologice realizate, cu avizul DSP.

(2) Pentru situaţia prevăzute la alin. (1), DSP va efectua ancheta epidemiologică şi va analiza situaţia în Universitate împreună cu conducerea acesteia, urmând unul dintre scenariile prevăzute în acest sens în Ghidul cuprins în Anexa 2 la Ordinul nr. 5487/1494/2020.

(3) În perioada de suspendare a cursurilor, conducerea Universității va dispune realizarea următoarelor activităţi obligatorii:

a) curăţenia şi aerisirea sălilor;

b) dezinfecţia curentă şi terminală a spaţiilor Universității, respectiv, săli, holuri, toalete;

c) pe perioada celor 14 zile de suspendare toţi contacţii direcţi din cadrul Universității ai cazurilor confirmate vor fi izolaţi/carantinaţi la domiciliu sau spaţii special amenajate care vor fi stabilite şi asigurate de către studenți care au obligaţia să anunţe locaţia, atât universitatea, cât şi DSP.

(4) Reluarea activităţii didactice ce presupune prezenţa fizică a studenţilor, suspendată temporar, se dispune prin hotărârea Senatului universitar cu avizul DSP.

(5) În funcţie de situaţia epidemiologică la nivel local, Senatul universitar hotărăşte prelungirea perioadei de suspendare temporară a activităţilor didactice ce presupune prezenţa fizică a studenţilor unei structuri/întregii Universități.

(6) La reluarea cursurilor, personalul medical care se află în relație contractuală cu UMF Iași, care are în arondare Universitatea va realiza un triaj epidemiologic riguros pe baza anchetei epidemiologice pentru identificarea posibilelor cazuri de noi îmbolnăviri cu virusul SARS-CoV-2. 

Art. 5

Măsurile prevăzute în prezenta procedură pot fi completate cu măsuri specifice, prin dispoziţii emise de conducerea Universității, în funcţie de specificul situației.

 

Titlul II Măsurile sanitare și de protecție în perioada pandemiei de COVID-19

Capitolul I: Principii generale

Art. 6

Măsurile esenţiale includ:

- Igienă riguroasă a mâinilor prin spălarea cu apă şi săpun şi/sau decontaminarea cu soluţii hidro-alcoolice la intrarea şi iesirea din sălile de curs/lucrari practice/stagii, cât şi ori de câte ori este nevoie;

- Măsuri ferme de curăţenie şi dezinfecţie în instituţia de învăţământ superior prin efectuarea curăţeniei zilnice cât şi a decontaminării continue sau terminale;

- Purtarea măştii de protecţie atât de către studenţi, cât şi de către întreg personalul instituţiei de învăţământ superior, pe toată perioada în care se află în interiorul instituţiei;

- Limitarea pecât posibil a  contactului dintre studenţii din formațiuni de studiu diferite în acord cu programul stabilit pentru desfăşurarea activităţilor didactice. Evitarea schimbării sălii unde se  desfăşoară activităţi didactice şi de cercetare de către studenţii aceleiaşi formațiuni de studiu pe parcursul unei zile (în măsura posibilului impus de specificul activităţii);

- Asigurarea unei distanţări fizice între studenţi şi între aceştia şi cadrul didactic de minimum 1 metru;

- În vederea păstrării distanţei fizice, fiecare student îşi va păstra acelaşi loc pe tot parcursul prezenţei în sală;

- Informarea permanentă a personalului şi studenţilor cu privire la măsurile de protecţie împotriva infectării cu SARS-CoV-2 prin informaţiile de pe site-ul universităţii, discuţii pe platforma de e-Learning, materiale de promovarea sănătății concepute de către INSP și DSP postate în locaţiile vizibile ale universităţii şi spațiile de cazare;

- În căminele studenţeşti se impune existenţa camerelor cu destinaţie de izolator;

- Necesitatea izolării la domiciliu sau în spaţii special amenajate a studenţilor, respectiv a cadrelor didactice, în cazul apariţiei febrei sau a altor simptome de suspiciune COVID-19 (tuse, dificultate în respiraţie, pierderea gustului şi a mirosului) la student, respectiv cadru didactic sau la un membru al familiei, respectiv la un coleg din cadrul formațiunii de studiu sau cadru didactic/membru al personalului cu care acesta a interacţionat fizic; Spaţiile de izolare, altele decât la adresa de domiciliu vor fi stabilite şi asigurate de către cei vizaţi,  aceştea având obligaţia să anunţe locaţia, atât universitatea, cât şi DSP.

- Scenariile aplicabile în funcţie de situaţia epidemiologică generală, de particularităţile regionale şi de specificul fiecărei instituţii de învăţământ superior în parte sunt următoarele:

Scenariul 1- Participarea fizică în instituţia de învăţământ superior a tuturor studenţilor la toate activităţile didactice, conform programului de desfăşurare a acestora, cu respectarea şi aplicarea tuturor normelor de protecţie;

Scenariul 2 - Cursuri derulate online, seminarii organizate parţial online, practică, lucrări practice, laboratoare şi proiecte organizate cu prezenţă fizică, cu respectarea tuturor normelor de protecţie, conform Planului de măsuri pe facultăți;

Scenariul 3 - Participarea tuturor studenţilor la activităţi didactice online.

Alegerea scenariului pentru începerea anului universitar

Universitatea informează Ministerul Educaţiei şi Cercetării cu privire la data începerii anului universitar. DSP informează cu o săptămână înainte de începerea anului universitar conducerea Universității cu privire la situaţia epidemiologică la nivelul localităţii.​

În baza autonomiei universitare, cu asumarea răspunderii publice şi cu respectarea calităţii actului didactic, Senatul universitar decide scenariul de funcţionare propriu, în concordanţă cu:

- situaţia epidemiologică cu o săptămână înainte de data începerii anului universitar;

- specificul Universității.

Actualizarea deciziilor privind scenariul de funcţionare pe parcursul anului universitar se va realiza ori de câte ori va fi nevoie.

 

Capitolul II: Pregătirea Universității pentru deschiderea noului an universitar

Art. 7

a) Evaluarea infrastructurii.

Universitatea va identifica spaţiile de care dispune şi care pot fi folosite în procesul de învăţământ, precum şi spaţii pentru izolarea temporară a cazurilor suspecte. Pot fi identificate, la nevoie, spaţii suplimentare, necesare desfăşurării activităţilor didactice pentru realizarea cărora se impune prezenţa fizică a studenţilor în instituţia de învăţământ. În acest sens universitatea va amenaja câte o cameră de izolare provizorie a celor identificaţi ca infectaţi-posibil pe parcursul desfăşurarii activităţilor în spațiile din universitate, iar acestea vor fi stabilite la fiecare  corp  de cladire/mai multor corpuri de clădire ale universității.

Organizarea spaţiilor în care se desfăşoară activităţile didactice, cu o dispunere a locurilor ocupate (în măsura posibilului), astfel încât să se asigure distanţarea fizică de 1 metru între studenţi, precum şi între aceştia şi cadrul didactic  ;

b) Stabilirea circuitelor funcţionale; în funcţie de posibilităţi şi specificul locaţiei, intrarea studenţilor şi cadrelor didactice într-un corp de cladire se va face pe o anumită zonă de access, iar parasirea acestuia se va face pe o altă zonă, astfel încăt să se poată pastra un cirucuit care să permit evitarea la maximum a aglomerarii mai multor personae;

c) Organizarea spaţiilor de recreere: se va impune limitarea acestor zone prin evitarea staţionării pe holuri recomandându-se recreerea în spaţiile exterioare;

d) Evaluarea necesarului de resurse umane: se va stabili de catre universitate numărul optim de personal auxiliar şi de îngrijire, căt şi a persoanelor care vor realiza triajul epidemiologic al studenţilor şi cadrelor didactice;

e) Asigurarea materialelor de curăţenie, igienă şi dezinfecţie: se va estima necesarul de materiale utilizate pentru curaţenia zilnica a încăperilor, holurilor, grupurilor sanitare, cât şi a cantităţilor de soluţii hidro-alcoolice, săpun, prosoape de unică utilizare, dar şi a materialelor pentru dezinfecţia curentă şi terminală;

f) Asigurarea permanentă a unui stoc de rezervă de materiale de protecţie pentru studenţi şi personal: se va avea în vedere la asigurarea materialor din stocul de rezervă, cu mențiune expresă, faptul că intră şi în obligaţia studenţilor și a cadrelor didactice să aibă la dispozitie flacoane proprii de soluţii hidro- alcoolice pentru decontaminarea mâinilor;

g) Instruirea personalului pentru aplicarea planului de măsuri : se va face cunoscut planul de măsuri, atât prin intermediul Decanatelor, a șefilor de serie, cadre didactice tutori de an, societaţilor de studenţi din UMF Iaşi, mai ales prin intermediul platformei și site-ului universității.

 

Capitolul III: Măsuri de protecţie în contextul epidemiologic al infectării cu SARS-CoV-2

Art. 8

1. Asigurarea coordonării activităţilor de prevenire a infectării cu SARS-CoV-2

Conducerea Universității va desemna un responsabil, dintre angajaţii instituţiei de învăţământ superior, care va coordona activităţile de prevenire a infectării cu SARS-CoV-2 la nivelul instituţiei. Acesta va fi în legătură cu personalul medico-sanitar, cu reprezentanţii direcţiilor de sănătate publică, ai autorităţilor publice locale şi ai CJSU. De asemenea, la nivelul fiecărei facultăţi va fi desemnată o persoană responsabilă pentru coordonarea activităţilor de prevenire a infectării cu SARS-CoV-2.

2. Organizarea spaţiilor pentru asigurarea distanţării fizice. Se va avea în vedere asigurarea unei distanţări fizice de 1 m a studenţilor şi respectiv a cadrelor didactice, prin estimarea numărului de persoane participante la activitatea didactică şi capacitatea fiecarui spaţiu desemnat.

a) Organizarea circuitelor în interiorul instituţiei de învăţământ superior prin demarcare cu benzi vizibile care să asigure "trasee prestabilite" de intrare, deplasare în interiorul instituţiei de învăţământ superior şi de părăsire a acesteia, facilitând păstrarea unei distanţe fizice între studenţi. Vor fi amplasate indicatoare vizibile şi uşor de înţeles (panouri, săgeţi etc.). Vor fi limitate întâlnirile între studenţi, prin stabilirea unor zone de aşteptare, astfel încât să fie asigurată distanţarea fizică. La intrarea în instituţia de învăţământ superior şi pe coridoare, la intrarea în fiecare sală vor fi aşezate dispensere/flacoane cu soluţie dezinfectantă pentru mâini, astfel încât să fie facilitată dezinfecţia frecventă. La intrarea în instituţia de învăţământ superior şi în toate locurile cu o bună vizibilitate vor fi afişate materiale de informare privind măsurile de igienă/protecţie.

Uşile vor fi menţinute deschise, dacă este posibil, pentru a evita punctele de contact. Acest principiu nu trebuie să împiedice aplicarea regulilor de evacuare în caz de incendiu (spre exemplu, uşile de incendiu neutilizate vor fi menţinute închise). Uşile sălilor în care se desfăşoară activităţi didactice vor fi menţinute deschise până la sosirea tuturor studenţilor.

In vederea evitării transmiterii SARS-CoV2 în spații închise, se va permite utilizarea lifturilor doar de către persoane cu dezabilități, accesul în lift fiind permis pentru maxim 3 persoane (lift cu capacitate de 8 personae, respectiv 1 persoană cu însoțitorul acesteia, pentru lifturile mai mici).

b) Organizarea sălilor în care se desfăşoară activităţi didactice

- Sala în care se desfăşoară activităţi didactice pentru realizarea cărora se impune prezenţa fizică a studenţilor în instituţia de învăţământ va fi amenajată astfel încât să fie asigurată distanţarea fizică între studenţi, ceea ce implică următoarele:

-- Eliminarea mobilierului care nu este necesar si/sau dispunerea mobilierului astfel încât să fie obţinută distanţarea de minimum 1 metru între studenţi;

-- Stabilirea modului de aşezare în săli în funcţie de configuraţia fiecărei săli şi de numărul de studenţi dintr-o formațiune de studiu; locurile vor fi marcate vizibil pe pupitre;

-- Amplasarea se va face astfel încât studenţii să nu stea faţă în faţă;

- Va fi păstrată componenţa formaţiunilor de studiu. Studentul va putea schimba formațiunea de studiu în perioada semestrului doar în situaţii justificate. Contactul între studenţii din formaţiunile de studiu diferite va fi evitat;

- Vor fi limitate, pe cât posibil, deplasările în sala în care se desfăşoară activităţi didactice sau de cercetare pentru realizarea cărora se impune prezenţa fizică a studenţilor în instituţia de învăţământ;

- Întâlnirile dintre studenţi vor fi limitate în perimetrul sălii, spre exemplu, prin stabilirea unui sens de circulaţie în interiorul sălii, care poate să fie indicat prin marcaje aplicate pe podea;

- Va fi asigurată aerisirea sălilor în care se desfăşoară activităţi didactice înainte de sosirea studenţilor, prin deschiderea ferestrelor timp de minimum 20 de minute, apoi în timpul pauzelor dintre activităţile didactice, minimum 10 (zece) minute, la începutul şi la finalul zilei;

- Se vor stabili locurile în care vor fi amplasate coşurile de gunoi destinate aruncării/eliminării măştilor uzate. Se recomandă coşurile de gunoi cu capac şi pedală, prevăzute cu sac în interior. Aceste zone care vor fi dotate cu coşuri colectoare vor fi amplasate la intrarea şi ieşirea din fiecare clădire destinată activităţii didactice.

c) Organizarea grupurilor sanitare

- Acolo unde este posibil, se va asigura decalarea pauzelor, încât să fie limitat numărul de persoane prezente în grupurile sanitare şi în spaţiile comune, cu scopul respectării distanţării fizice;

- În vederea gestionării fluxului de persoane care utilizează toaletele se va menţiona prin intermediul unui afiş postat la intrarea în aceste spaţii numărul maxim de persoane care pot avea acces simultan;

- Se va solicita imperativ respectarea normelor de igienă;

- Se va verifica în permanenţă dacă grupurile sanitare permit studenţilor şi personalului să-şi spele sau să îşi dezinfecteze mâinile; se vor asigura prosoapele de hârtie de unică folosinţă

- Se va verifica şi se va face completarea/reîncărcarea, cu regularitate pe parcursul zilei, a consumabilelor în cantităţi suficiente la toaletă (săpun lichid, hârtie igienică, prosoape de unică folosinţă etc.) activitate care intră în atribuţiile personalului desemnat cu curaţenia spaţiilor;

- Se vor verifica realizarea curăţeniei zilnice şi a dezinfectării regulate a suprafeţelor atinse în mod frecvent (conform planului de curăţenie şi dezinfecţie);

- Se vor afişa materiale de informare (postere) privind igiena corectă la intrarea în fiecare grup sanitar.

d) Organizarea sediului secretariatului decanatului/rectoratului:

- Cadrele didactice se vor dezinfecta obligatoriu pe mâini în următoarele situaţii:

       - la intrarea în sediul secretariatului decanatului/rectoratului;

       - la intrarea în birourile din corpul adiministrativ al Universității;

- Solicitarile studentilor vor fi transmise pe mail secretarului de an, acesta intocmeste documentul (răspunsul) si il transmite pe mail studentului.

- Consumul de produse alimentare se va realiza cu precauţie din perspectiva respectării normelor de igienă.

e) Organizarea curţilor interioare/spaţiilor exterioare clădirilor care aparţin instituţiilor de învăţământ superior:

- Se va organiza mobilierul exterior (acolo unde este cazul), astfel încât să se asigure distanţarea fizică;

- Curţile interioare/Spaţiile exterioare clădirilor care aparţin instituţiilor de învăţământ superior, acolo unde se adună de regulă persoane din cadrul comunităţii, vor fi măturate şi spălate periodic cu jeturi de apă dimineaţa, înaintea începerii activităţilor didactice.

3. Organizarea accesului în instituţia de învăţământ superior

- Accesul şi fluxul de persoane vor fi gestionate la intrarea în instituţia de învăţământ superior de către persoane desemnate de conducerea instituţiei; se va stabili sensul de acces în și  din cladirile principale astfel ca acestea să se realizeze printr-un circuit prestabilit;

- Distanţarea fizică va fi menţinută la intrare, folosind orice mijloc posibil (panouri, marcaje aplicate pe sol, dispozitive de distanţare, bariere etc.);

- Se recomandă intrarea eşalonată la intervale orare stabilite, în funcţie de zone sau de clădiri (etaj, aripă etc.);

- Este recomandată intrarea prin mai multe uşi de acces pentru a reduce fluxul de studenţi în situaţiile în care este posibil. În cazul în care această separare nu este posibilă este esențială respectarea distanţării fizice a persoanelor care intră în instituţia de învăţământ;

- Vor fi amplasate indicatoare vizibile şi uşor de înţeles (panouri, săgeţi etc.);

- Căile de acces (de tip poartă, uşă sau intrare prevăzută cu turnichet) vor fi menţinute deschise în timpul primirii studenţilor, pentru a limita punctele de contact.

- Va fi asigurată comunicarea cu studenţii, în vederea respectării intervalelor de sosire, cu scopul de a evita aglomerarea la intrare iar această condiţiei va fi îndeplinită prin alcăturea orarului de activităţi;

* La intrarea în clădirea Universității se recomandă să se realizeze termometrizarea cu un termometru noncontact de către o persoană desemnată, instruită în acest sens; nu vor avea acces persoanele cu o temperature mai mare de 37,3° Celsius.

- După dezinfecţia mâinilor, studenţii vor merge direct în sălile în care sunt programate activităţile didactice şi de cercetare;

4. Stabilirea programului orar de desfăşurare a activităţilor didactice

a) Organizarea procesului de învăţământ va avea în vedere posibilitatea începerii cursurilor la intervale orare diferite, desfăşurarea activităţilor didactice modular, astfel încât să se evite aglomerările la intrare şi la ieşire în pauze; această condiţiei va fi asigurată prin alcăturea orarului de activităţi care va fi comunicat studenţilor prin intermediul platformei și site-ului universităţii.

b) Acţiuni de prevenţie în timpul pauzelor:

- Intervalele aferente pauzelor dintre activităţile didactice vor putea fi stabilite în mod eşalonat pentru fiecare formațiune de studiu în parte, acolo unde este posibil;

- Va fi evitată crearea de grupuri de studenţi din formațiuni de studiu diferite;

- Studenţii vor asigura pe toată durata pauzelor păstrarea distanţării fizice;

- Studenţii nu vor consuma în comun alimente sau băuturi şi nu vor schimba între ei obiectele de folosinţă personală (telefoane, tablete, instrumente de scris).

c) Organizarea activităţilor sportive:

- Se recomandă desfăşurarea activităţilor sportive, după un program stabilit şi monitorizat de către cadrul didactic;

- Nu vor fi utilizate echipamente sportive care să fie manevrate de toţi studenţii (sau manevrarea va fi efectuată doar de cadrul didactic); în caz contrar, va fi asigurată în mod regulat o dezinfectare adaptată;

- Orele de educaţie fizică efectuate în sala de sport trebuie limitate la activităţi sportive care nu presupun efort mediu/intens, cu asigurarea obligatorie a distanţei fizice de minimum 1,5 metri, situaţie în care purtarea măştii nu este indicată;

- Pentru desfăşurarea orelor de educaţie fizică, studenţii vor fi instruiţi ca pe tot parcursul activităţii să nu îşi atingă faţa, gura, ochii, nasul cu mâinile neigienizate;

- La începerea şi finalul orelor de educaţie fizică, toţi studenţii trebuie să efectueze igiena mâinilor cu un dezinfectant pe bază de alcool;

- Se vor efectua curăţenia, dezinfecţia cu soluţii speciale şi aerisirea sălii de sport după fiecare activitate didactică cu o formațiune de studiu.

d) Organizarea şi desfăşurarea practicii de specialitate

- Desfăşurarea practicii de specialitate la sediul/punctul de lucru al Universității se organizează conform reglementărilor specifice;

- Va fi limitată la minimum utilizarea de materiale didactice de către mai mulţi studenţi, vor fi prevăzute modalităţi de dezinfectare adaptate;

- Vor fi organizate activităţi individuale pentru a evita schimbul de materiale;

- Materialele didactice vor fi curăţate şi dezinfectate după utilizare;

- Atunci când grupe diferite de studenţi se succed în laboratoare/spaţii de desfăşurare a practicii de specialitate, vor fi realizate curăţenia şi dezinfecţia suprafeţelor, echipamentelor şi a materialelor cu care studenţii intră în contact, după fiecare formațiune de studii;

- Se va asigura o aerisire a spaţiilor de minimum 10 minute la fiecare oră;

- La finalul orelor vor fi curăţate uşile, dezinfectate podelele, băncile, scaunele, mobilierul, materialele şi echipamentele de lucru utilizate de studenţi.

e) Organizarea examenelor

Universitatea va decide modalitatea de organizare a examenelor, cu respectarea regulilor generale privind accesul, fluxurile de circulaţie şi distanţarea fizică.

Cazurile în care temperatura studentului depăşeşte 37,3°C vor fi soluţionate punctual fie prin reprogramare, fie prin asigurarea unui spaţiu separat destinat examinării studentului.

5. Măsuri de protecţie la nivel individual

Mesaje importante:

- Spălaţi-vă des pe mâini!

- Tuşiţi sau strănutaţi în pliul cotului sau într-un şerveţel!

- Utilizaţi un şerveţel de unică folosinţă, după care aruncaţi-l!

- Salutaţi-i pe ceilalţi fără să daţi mâna!

- Nu vă strângeţi în braţe!

- Păstraţi distanţarea fizică, evitaţi aglomeraţiile!

- Purtaţi mască atunci când vă aflaţi în interiorul instituţiei de învăţământ superior!

a) Spălarea/Dezinfectarea mâinilor: Toţi studenţii, cadrele didactice şi celelalte categorii de personal trebuie să se spele/dezinfecteze pe mâini:

- imediat după intrarea în instituţia de învăţământ superior şi înainte de a intra în sala în care se desfăşoară activităţi didactice pentru realizarea cărora se impune prezenţa fizică a studenţilor în instituţia de învăţământ;

- înainte şi după consumul de alimente atunci când este cazul;

- înainte şi după utilizarea toaletei;

- după tuse sau strănut;

- ori de câte ori este necesar.

b) Purtarea măştii de protecţie

- Este obligatorie purtarea de către toţi studenţii şi de către întreg personalul instituţiei de învăţământ superior a măştii de protecţie în sălile în care se desfăşoară activităţi didactice pentru realizarea cărora se impune prezenţa fizică a studenţilor în instituţia de învăţământ superior, în spaţiile secretariatului departamentului/decanatului/rectoratului/altor compartimente funcţionale din cadrul Universității, în timpul deplasării în Universitate şi în timpul pauzelor dintre activităţile didactice (atunci când se află în interior);

- Pentru limitarea răspândirii SARS-CoV-2, studenții vor respecta regula de protecție, respectiv purtarea corectă a măștii pe o rază de 100 de m în jurul spațiilor de învățâmânt

- Schimbul măştii de protecţie între persoane este interzis!

 

6. Instruirea personalului şi comunicarea permanentă de informaţii pentru studenţi privind măsurile de prevenire a infectării cu SARS-CoV-2

a) Personalul din cadrul cabinetului medical sau, în absenţa acestuia, personalul desemnat de către Universitate, respectiv persoanele responsabile cu instruirea privind sănătatea și securitatea în muncă, vor efectua instruirea personalului instituţiei de învăţământ superior pentru a observa starea de sănătate a studenţilor, precum şi pentru implementarea normelor din prezentul document şi va furniza informaţii privind: elemente generale despre infecţia SARS-CoV-2, precum cele privind igiena respiratorie, tehnica spălării pe mâini, recunoaşterea simptomelor COVID-19, modul de purtare şi eliminare corectă a măştilor şi măsurile necesare de distanţare fizică.

Cadrele didactice au obligaţia să anunţe personalul din cadrul cabinetului medical sau responsabilul desemnat de către conducerea instituţiei de învăţământ superior în cazul în care studenţii/ prezintă în timpul orelor de curs simptomatologie de tip respirator (de exemplu, tuse, febră, probleme respiratorii) sau alte simptome de boală infecţioasă (vărsături, mialgii, stare generală modificată), însoţite sau nu de creşteri de temperatură, în vederea aplicării protocolului de izolare.

b) Instruiri periodice ale studenţilor: în prima zi a anului universitar şi cel puţin o dată pe săptămână studenţii vor fi instruiţi de către personalul desemnat/cadrele didactice în vederea respectării măsurilor de protecţie şi prevenţie a infectării cu SARS-CoV-2, cu semnarea de luare la cunoștință, la începutul anului universitar;

 

Tipuri de mesaje:

- Spălaţi-vă frecvent şi regulat pe mâini, cel puţin 20 de secunde, cu apă şi săpun;

- Menţineţi o distanţă cât mai mare faţă de celelalte persoane;

- Purtaţi corect masca de protecţie.

AŞA DA:

-- Spală-te/dezinfectează-te pe mâini înainte de a pune mâna pe mască;

-- Verifică masca să nu aibă rupturi sau găuri;

-- Identifică partea de sus, care trebuie să aibă banda metalică sau marginea tare;

-- Ai grijă ca partea colorată a măştii să fie spre exterior;

-- Aşază banda metalică sau marginea tare deasupra nasului;

-- Acoperă nasul, gura şi bărbia;

-- Potriveşte masca pe faţă fără a lăsa spaţii libere pe laterale;

-- Evită să atingi masca;

-- Scoate masca apucând-o de barete;

-- Ţine masca departe de tine şi de suprafeţe în timp ce o scoţi;

-- După folosire, aruncă imediat masca, într-un coş cu capac;

-- Spală-te/dezinfectează-te pe mâini după ce arunci masca.

AŞA NU:

-- Nu folosi o mască ruptă sau umedă;

-- Nu purta masca doar peste gură sau sub bărbie;

-- Nu purta o mască prea largă;

-- Nu atinge partea din faţă a măştii;

-- Nu scoate masca pentru a vorbi cu cineva sau pentru a face altceva ce necesită reatingerea măştii;

-- Nu-ţi lăsa masca la îndemâna altor persoane;

-- Nu refolosi masca;

-- Nu schimba masca cu altă persoană;

- Evitaţi să vă atingeţi ochii, nasul şi gura cu mâinile neigienizate.

- Acoperiţi-vă gura şi nasul cu o batistă de unică folosinţă sau folosiţi cotul îndoit în cazul în care se întâmplă să strănutaţi sau să tuşiţi. După aceea, aruncaţi batista utilizată.

- Curăţaţi obiectele/suprafeţele utilizate sau atinse frecvent, folosind şerveţele/lavete/produse biocide.

- Solicitaţi consult de specialitate dacă prezentaţi simptome, precum: febră, tuse sau dificultăţi la respiraţie sau orice altă simptomatologie de boală.

- Discutaţi cu profesorii dacă aveţi întrebări sau griji.

În Universitate (în săli, pe coridoare şi în grupurile sanitare) vor fi afişate, în locuri vizibile, postere cu informaţii în acest sens.

c) Comunicarea de instrucţiuni:

Studentul are obligaţia de a anunţa Universitatea cu privire la absenţa sa, în următoarele situaţii:

- prezintă simptome specifice;

- a fost diagnosticat cu SARS-CoV-2;

- este contact direct al unei persoane diagnosticate cu SARS-CoV-2 şi se află în carantină.

7. Măsuri pentru studenţi, cadre didactice şi alte categorii de personal din instituţiile de învăţământ superior, aflaţi în grupele de vârstă în risc şi/sau având afecţiuni cronice şi/sau dizabilităţi:

- Personalul cu risc de îmbolnăvire (de exemplu, vârstnici, persoane cu diabet zaharat sau alte boli cronice, persoane cu imunitate deficitară) va reveni în instituţia de învăţământ superior cu avizul medicului de medicina muncii, al cărui program va fi afișat pe site-ul Universității;

- Studenţii care fac parte dintr-un grup cu risc (de exemplu, boli respiratorii cronice severe, obezitate severă, diabet zaharat tip I, boli inflamatorii, imune/autoimune, boli rare, boli ereditare de metabolism, dizabilităţi, tratament imunosupresiv) vor reveni la activităţile didactice pentru realizarea cărora se impune prezenţa fizică a studenţilor în instituţiile de învăţământ superior cu avizul şi recomandările specifice ale medicului curant.

 

Capitolul IV: Protocoale

Art. 9

1. Protocol pentru cantine

-  Servirea mesei se va face la pachet, eventual pe bază de precomandă, la cantina Unibersității;

2. Protocol pentru cămine

- Înainte de redeschiderea căminului se vor efectua curăţenia şi dezinfecţia corespunzătoare a tuturor spaţiilor commune şi de cazare;

* La intrarea în cămin se vor asigura dispensere cu soluţie dezinfectantă pentru mâini.

* Se vor asigura, pe cât posibil, trasee prestabilite de intrare, deplasare în interior şi ieşire din cămin.

* Va fi elaborat un plan pentru asigurarea zilnică a curăţeniei şi dezinfecţiei spaţiilor colective.

* Administraţia căminelor are obligaţia de a prevedea pentru fiecare cămin, în funcţie de capacitatea acestuia, spaţii de izolare cu grup sanitar propriu, în care se vor găzdui temporar cazurile suspecte de SARS-CoV-2.

* Pentru fiecare cămin studenţesc se va elabora un plan de acţiune în caz de apariţie a unui caz de infecţie cu SARSCoV-2. Acest plan va fi afişat la avizierul de la intrarea în cămin.

- Vor fi efectuate zilnic curăţenia şi dezinfecţia spaţiilor colective/comune;

- Măsuri de protecţie:

-- Vor fi stabilite modalităţile de ocupare a căminului, în funcţie de numărul de studenţi cazaţi;

-- Camerele vor fi repartizate în funcţie de efectivele de studenţi, cu respectarea distanţării fizice de cel puţin 1 m între paturi;

La repartiția studenților vor fi atribuite camere în regim de locuire de 2 (doi) studenţi per cameră în căminele E5, 1Mai B şi T22. Având în vedere numărul mare de solicitări de cazare din partea studenţilor, în căminele 1 Decembrie-pavilion 9, 1 Decembrie-pavilion 10 şi 1 Mai A, vor fi cazaţi căte 3(trei) studenţi per cameră. Camerele vor fi ocupate de studenţi din aceeaşi formațiune de studiu (de preferat serie sau, excepțional,  an de studiu), pentru a limita contactul studenţilor din formațiuni de studiu diferite, cu respectarea prevederilor art. 55 din anexa la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, cu modificările şi completările ulterioare.

-- Va fi asigurată o dotare optimă a grupurilor sanitare comune, în special cu săpun lichid; dacă este cazul, vor fi furnizate studenţilor cazaţi în cămin soluţii lichide pe bază de alcool în cantităţi suficiente;

-- Vor fi limitate deplasările în cadrul căminului şi se vor evita aglomerările;

-- Purtarea măştii este obligatorie în spaţiile comune;

-- Studenţii vor fi instruiţi în permanenţă cu privire la respectarea măsurilor de protecţie individuală;

-- Spaţiile comune vor fi curăţate, dezinfectate şi aerisite în mod regulat;

-- Se va evita utilizarea de covoare/mochete;

-- Studenţii care sunt cazaţi în cămin au obligaţia să păstreze curăţenia, să dezinfecteze şi să aerisească în mod regulat camerele;

-- Se va recomanda accesul prin rotaţie în spaţiile comune (săli de baie, săli de mese sau săli destinate utilizării comune), astfel încât să fie posibilă o dezinfectarea adaptată specificului fiecărui spaţiu;

-- Li se va recomanda studenţilor să evite, pe cât posibil, spaţiile comune, iar activităţile să se desfăşoare în camera proprie;

-- Personalul care se ocupă de pază/supraveghere va fi instruit cu privire la regulile specifice de funcţionare a căminului în perioada respectivă;

-- În situaţia apariţiei unui caz suspect sau confirmat cu SARS-CoV-2, se va pune în aplicare protocolul de izolare şi se va anunţa DSP sau se va apela serviciul de urgenţă 112 ;

* Studentul confirmat se va izola fie în unităţile de izolare şi tratament anexate spitalelor, fie la domiciliul personal, cu condiţia ca deplasarea până la acesta să se facă cu mijloc de transport personal, şi nu cu mijloace de transport în comun.

* Contacţii de cameră ai studentului confirmat vor fi carantinaţi în camera de cămin, cu condiţia ca aceasta să aibă grup sanitar propriu. În cazul în care nu are grup sanitar propriu vor fi carantinaţi în izolator.

* Pentru studenţii aflaţi în carantină se vor găsi soluţii punctuale pentru a li se furniza alimentele la uşa camerei.

- La nivelul fiecarui corp de cămin va fi amenajată o camera pentru izolarea şi staţionarea provizorie a persoanelor cu suspiciunea sau confirmarea de infecţie SARS-CoV-2 până la preluarea de către serviciul de ambulanţă sau până va fi aplicată altă masură de carantinare.

3. Protocol pentru transport

Pe parcursul transportului la şi de la instituţia de învăţământ superior, studenţii vor respecta măsurile generale de conduită, prevăzute de normele aprobate pentru transportul în comun, în special: asigurarea distanţei fizice de minimum 1 m, purtarea măştii. În cazul în care transportul studenţilor se efectuează cu un autovehicul pus la dispoziţie de instituţia de învăţământ superior, conducătorul auto şi personalul de însoţire vor respecta măsurile generale de protecţie. Autovehiculul va fi aerisit şi dezinfectat corespunzător după fiecare cursă.

4. Protocol de triaj

a) Triajul epidemiologic al studenţilor se efectuează conform prevederilor legale în vigoare, respectiv Ordinul ministrului sănătăţii nr. 653/2001 privind asistenţa medicală a preşcolarilor, elevilor şi studenţilor, cu modificările şi completările ulterioare.

b) Triajul zilnic:

Este important ca:

-- studenţii să fie clar informaţi şi să înţeleagă de ce persoanele cu simptome nu trebuie să participe la activităţile didactice pentru realizarea cărora se impune prezenţa fizică a studenţilor în instituţiile de învăţământ superior;

-- întreaga comunitate academică va colabora în observarea studenţilor, cadrelor didactice şi altor categorii de personal pentru a diminua riscurile de infectare.

Triajul zilnic se efectuează de către studenţi acasă prin măsurarea temperaturii corporale şi aprecierea propriei stări de sănătate, în urma căreia fiecare decide cu privire la propria participare la activităţile didactice pentru realizarea cărora se impune prezenţa fizică a studenţilor în instituţiile de învăţământ superior.

Nu se vor prezenta la activităţile didactice pentru realizarea cărora se impune prezenţa fizică a studenţilor în instituţiile de învăţământ superior în ziua respectivă:

-- cei cu temperatură mai mare de 37,3°C şi/sau simptomatologie specifică infectării cu SARS-CoV-2 (tuse, dificultăţi în respiraţie - scurtarea respiraţiei, diaree, vărsături) sau alte boli infecto-contagioase;

-- cei confirmaţi cu infecţie cu SARS-CoV-2, aflaţi în perioada de izolare la domiciliu;

-- cei care sunt declaraţi contacţi apropiaţi cu o persoană infectată cu SARS-CoV-2, aflaţi în perioada de carantină la domiciliu/carantină instituţionalizată.

Studenţii se pot prezenta la activităţile didactice pentru realizarea cărora se impune prezenţa fizică a studenţilor în instituţiile de învăţământ superior în ziua respectivă:

-- când nu se regăsesc în niciuna dintre situaţiile de mai sus;

-- dacă sunt în posesia unui rezultat negativ al testului COVID-19 în cazul în care unul dintre membrii familiei/apropiaţi prezintă simptome de infecţie a tractului respirator;

-- cei cu simptome tipice de alergie la polen (alergii cunoscute la polen, nasul curgător cu secreţie nazală clară, ochi curgători/prurit).

În cazul în care la intrarea în clădire se va realiza termometrizarea cu un termometru noncontact de către o persoană desemnată, instruită în acest sens, persoanele cu o temperatură mai mare de 37,3°C nu vor avea acces.

În cazul în care studenţii prezintă în timpul activităţilor didactice pentru realizarea cărora se impune prezenţa fizică a studenţilor în instituţiile de învăţământ superior o stare febrilă sau simptomatologie specific infectării cu SARS-CoV-2, se aplică protocolul de izolare.

Revenirea în colectivitate a studenţilor care au avut probleme de sănătate şi au absentat de la activităţile didactice pentru realizarea cărora se impune prezenţa fizică a studenţilor în instituţiile de învăţământ superior se va realiza obligatoriu în baza unei adeverinţe medicale care să precizeze diagnosticul şi pe care studentul o va preda secretariatului la prima activitate didactică. Adeverintețe vor fi centralizate la secretariatul Decanatului, pe ani de studiu.

Cadrele didactice, personalul didactic auxiliar şi nedidactic care prezintă simptome specifice unei afecţiuni cu potential infecţios (febră, tuse, dureri de cap, dureri în gât, dificultăţi de respiraţie, diaree, vărsături) se izolează la domiciliu, contactează medicul de familie şi anunţă de îndată pe responsabilul desemnat de conducerea instituţiei de învăţământ superior, respectiv responsabilul pe facultate desemnat prin decizia Rectorului.

5. Protocol de izolare a studenţilor bolnavi

Se aplică în cazul în care studenţii prezintă în timpul activităţilor didactice pentru realizarea cărora se impune prezenţa fizică a studenţilor în Universitate, a prezenţei în cămine, febră şi/sau simptomatologie de tip respirator (de exemplu, tuse, dificultăţi în respiraţie, etc.) sau alte simptome de boală infecţioasă (vărsături, diaree, mialgii, stare generală modificată).

- Izolarea imediată a studentului. Studentul va purta mască, va fi separat de restul formațiunii de studiu din care face parte/colegilor de cameră şi va fi supravegheat până când va fi preluat şi va părăsi instituţia de învăţământ superior însoţit. Măsurile de protecţie individuală vor fi respectate cu stricteţe. Se va deschide o fereastră pentru aerisire și vor fi decontaminate suprafețele;

- Dacă în perioada izolării studentul care prezintă simptome foloseşte grupul sanitar, acesta trebuie curăţat şi dezinfectat, folosind produse de curăţare avizate, înainte de a fi folosit de oricine altcineva;

- Nu se va transporta studentul la medicul de familie, farmacie, serviciul de urgenţă sau spital, decât în situaţia în care simptomele/semnele sunt severe, caz în care se va apela serviciul de urgenţă 112;

- Persoana care ajută studentul izolat trebuie să evite contactul cu acesta, să poarte mască şi se va spăla bine pe mâini timp de minimum 20 de secunde;

- Igienizarea încăperii se face cu dezinfectant special, după ce studentul a plecat, pentru a reduce riscul de a transmite infecţia la alte persoane;

- Studentul va reveni la activităţile didactice pentru realizarea cărora se impune prezenţa fizică a studenţilor în Universitate, respectiv în cămin, cu adeverinţă medicală, eliberată de medicul curant/medicul de familie, cu precizarea diagnosticului. Adeverința se va transmite, de preferat electronic, secretarului de an.

Capitolul V: Planul de curăţenie şi dezinfecţie

Art. 10

În Universitatea de Medicină și Farmacie „ Grigore T. Popa" din Iași se adoptă un plan de curăţenie şi dezinfecţie a sălilor în care se desfăşoară activităţi didactice pentru realizarea cărora se impune prezenţa fizică a studenţilor în universitate, a sălilor aferente secretariatelor departamentelor, decanatelor, rectoratului, compartimentelor funcţionale din cadrul universității, a spaţiilor comune (holuri, scări săli de sport, cămine studențești, grupuri sanitare), precum şi de aerisire a sălilor.
Curăţenia şi dezinfecţia spaţiilor şi a echipamentelor reprezintă componente esenţiale în lupta împotriva răspândirii virusului.​


 Personalul de îngrijire   va efectua următoarele operațiuni:

 1. Va colecta toate deșeurile din spațiile comune, din laboratoare, săli de curs, amfiteatre, rectorat, secretariate, birouri administrative, holuri, grupuri sanitare de cel puțin 3 ori pe schimb și le va depozita în containerele de colectare a deșeurilor;
 2. Va efectua și menține curăţenia zilnică  în spaţiile comune ale universităţii - holuri, scări, grupuri sanitare, săli de  curs, laboratoare,  cabinete profesori, rectorat, secretariate, birouri administrative, bucătării.
 3. Zilnic, va măturara și va spăla pardoselile, va dezinfecta  pardoselile cu soluții dezinfectante, va dezinfecta cu soluții dezinfectante   pardoselile, faianța, gresia, va şterge şi dezinfecta atât  suprafeţele de scris ale meselor, cât şi  spaţiului interior de depozitare în acestea a obiectelor, va şterge şi dezinfecta pervazurile, va dezinfecta clanţele, mânerele ferestrelor, cuierelor pentru haine, întrerupătoarelor, cu substanțe dezinfectante pentru suprafețe;
 4. Va dezinfecta după fiecare pauză, la finalul zilei şi ori de câte ori este necesar clanţele, încuietorile, butoanele şi mânerele uşilor,  treptele scărilor; balustradele, întrerupătoarele de lumină, butoanele ascensoarelor şi ale automatelor pentru produse;
 5.  Va face curățenia și dezinfecția în sălile aferente secretariatului departamentului/decanatului/rectoratului/compartimentelor funcţionale din cadrul instituţiei de învăţământ superior, imediat după ieşirea cadrelor didactice/celorlalte categorii de personal la finalul orelor din ziua respectivă sau după fiecare utilizare de către un grup diferit de cadre didactice/personal;
 6. Va spăla și dezinfecta  grupurile sanitare după fiecare pauză, la finalul zilei şi ori de câte ori este necesar după un grafic stabilit de șeful formației de curățenie/ administrator; în fiecare dintre zonele care sunt igienizate va fi afişat la loc vizibil graficul de curăţenie şi dezinfecţie, care să conţină operaţiunile de curăţare şi dezinfecţie, frecvenţa acestora, orarul şi un loc pentru numele și semnătura persoanei care le efectuează şi a celei care verifică.
 7. Va verifica și va face completarea/reîncărcarea, cu regularitate pe parcursul zilei, a consumabilelor în cantități suficiente la toaletă (săpun lichid, hârtie igienică, prosoape de unică folosință);
 8. Va verifica zilnic necesitatea completării cu gel dezinfectant la toate intrările universității;
 9. Va face aerisirea tuturor spațiilor comune cât mai des posibil, iar după curăţenie şi dezinfecţie, minimum 10 minute.
 10. Nu este necesară aplicarea de rutină a dezinfectanţilor pe suprafeţe care nu sunt atinse frecvent sau cu risc scăzut (de exemplu, rafturile bibliotecilor, blaturile dulapurilor din depozite).
 11. Se au în vedere resursele şi echipamentele necesare.
 12. Se evaluează periodic necesarul şi disponibilitatea produselor de curăţare şi dezinfecţie şi a echipamentelor de protecţie personală (PPE), adecvate pentru utilizarea acestora.
 13. Pe durata activităţilor de curăţenie şi dezinfecţie se poartă mască de protecţie, mănuşi, iar după îndepărtarea mănuşilor şi a măştii se spală mâinile.
 14. Se curăţă suprafeţele cu detergent şi apă înainte de dezinfecţie.
 15. Se foloseşte un dezinfectant avizat împotriva virusurilor (cu acţiune virulicidă).
 16. Se respectă întotdeauna indicaţiile de pe etichetă. Se achiziţionează doar produse în ambalaje originale, sigilate, nedeteriorate, închise etanş. Eticheta va include informaţii de siguranţă şi instrucţiuni de aplicare.
 17. Dacă produsul concentrat se diluează conform indicaţiilor producătorului, soluţia de lucru poate fi utilizată în cel mult 24 de ore. Pe flacon se notează numele produsului, concentraţia, data şi ora preparării.
 18. Detergenţii şi dezinfectanţii vor fi depozitaţi în spaţii special amenajate, în care nu au acces studenţii.
 19. În timpul utilizării produsului sunt obligatorii purtarea măştii şi a mănuşilor şi asigurarea ventilaţiei adecvate. Se recomandă protecţia ochilor şi accesul imediat la o sursă de apă pentru spălarea ochilor, în cazul accidentelor.

Personalul didactic auxiliar (laboranți, tehnicieni) va efectua următoarele operațiuni:

 1. Va aerisi toate sălile în care se desfăşoară activităţi didactice pentru realizarea cărora se impune prezenţa fizică a studenţilor/cursanţilor, imediat după ieşirea din sală a studenţilor/cursanţilor la finalul orelor formaţiei de studiu din ziua respectivă sau după fiecare utilizare de către formaţii de studiu diferite;
 2.  Va dezinfecta, cu dezinfectante pentru suprafețe, împreună cu personalul de îngrijire, după fiecare activitate didactică cu studenții clanţele, încuietorile, butoanele şi mânerele uşilor,  băncile, catedrele şi scaunele din săli, întrerupătoare de lumină, obiectele didactice comune,  calculatoare, tastaturi, mouse, laptopuri şi tablete partajate între persoane,  mânerele echipamentelor şi ale aparatelor (precum cele sportive),
 3. Va face dezinfecția  împreună cu personalul de îngrijire în sălile în care se desfăşoară activităţi didactice pentru realizarea cărora se impune prezenţa fizică a studenţilor în instituţia de învăţământ superior, imediat după ieşirea din sală a studenţilor la finalul orelor formaţiei de studiu din ziua respectivă sau după fiecare utilizare de către formaţii de studiu diferite.

Capitolul VI: Modalitatea în care se realizează suspendarea activităţilor didactice pentru realizarea cărora se impune prezenţa fizică a studenţilor/cursanţilor în instituţia de învăţământ superior, în cazul confirmării unui caz/mai multor cazuri de COVID-19

 

Art. 11

A. Comunicarea DSP – UMF Iași

Conform Ordinului nr. 5487/1494/2020 Direcţiile de sănătate publică trebuie să informeze Universitatea despre fiecare caz confirmat pozitiv la studenţi, cadre didactice sau alte categorii de personal.

B.  Comunicarea UMF Iași – DSP

(a) În cazul în care cazul pozitiv este identificat de Universitate, cadrul didactic/persoana care a luat cunoștință despre cazul pozitiv îl raportează secretarului de an. Acesta transmite coordonatele studentului pozitiv (nume, prenume, CNP ,an, grupă, direcție de studiu, adresa de reședință din Municipiul Iași, număr de telefon) către responsabilul pe facultate.
Responsabilul pe facultate informează  responsabilul pe Universitate (telefonic și prin e-mail), acestuia din urmă revenindu-i obligația să comunice DSP județene cazul/cazurile cu celeritate.
(b) In cazul în care un student simptomatic sau asimptomatic se testează și primește un rezultat pozitiv pentru SARS-CoV-2, acesta informează secretarul de an, iar circuitul informației decurge conform alin. (a)
In cazul unui test negativ, studentul se va izola la domiciul atât timp cât persită simptomatologia caracteristică unei infecții respiratorii și își va relua activitatea, prezentând o adeverință eliberată de medicul de familie sau medicul Universității.
(c) În cazul apariţiei unui caz/mai multor cazuri de COVID-19 în Universitate, situaţia va fi analizată de DSP împreună cu conducerea Universității; se va demara ancheta epidemiologică în maximum 24 de ore de către medicul epidemiolog din DSP, în colaborare cu medicul din cabinetul medical universitar, dacă acesta există, în vederea stabilirii contacţilor direcţi din colectivitate.
(d) Decizia de suspendare totală a activităţilor didactice pentru realizarea cărora se impune prezenţa fizică a studenţilor în Universitate se stabileşte, potrivit art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 141/2020, prin hotărâre a senatului universitar, cu respectarea măsurilor stabilite prin această ordonanţă şi ordinul în temeiul căruia a fost adoptată prezenta procedură şi a reglementărilor generale şi sectoriale din Uniunea Europeană privind minimul orelor de practică.
(e) Suspendarea parțială a activităților didactice pentru realizarea cărora se impune prezența fizică a studenților în universitate, va fi hotărâtă de Decanate și transmisă formațiunii de studiu din care face parte un student cu test pozitiv. ​

Capitolul VII: Metode de curatenie și dezinfecție în zonele de activități didactice și  zone de cazare 

SALI DE CURS

 • Curațenie prin măturare umedă (inainte de inceperea programului si la sfârșitul acestuia, inainte de utilizarea de substante dezinfectante).
 • Dezinfectia pardoselilor cu solutie clorigena 1,5% (1 tb/1 l apa ) sau solutie detergent dezinfectant
 • Stergerea suprafetelor (masa, scaune) cu laveta de unica folosinta si solutie clorigena 1,5% (1 tb/1 l apa) sau solutie detergent dezinfectant sau dezinfectant de suprafete cu actiune rapida
 • Stergerea mânere uși, ferestre , cuiere, intrerupatoare, diversi suporti  cu soluție clorigena 1,5% (1 tb/1 l apa) sau solutie detergent dezinfectant sau dezinfectant de suprafețe cu actiune rapid
 • Aerisirea cel putin 10 min la fiecare ciclu de activitate cu o formațiune de studiu (2 ore maximum)
 • Dezinfectia terminală si aerisirea 30 min, la sfârșitul orelor.

SALI DE LUCRARI  PRACTICE SI DEMONSTRATII

 • Curatenie prin maturare umeda (inainte de inceperea programului si la sfarșitul acestuia, inainte de utilizarea de substante dezinfectante)
 • Dezinfectia pardoselilor cu solutie clorigena 1,5% (1 tb/1 l apa) sau solutie detergent dezinfectant
 • Stergenera suprafetelor (masa, scaune) cu laveta de unica folosinta si solutie clorigena 1,5% (1 tb/1 l apa ) sau solutie detergent dezinfectant sau dezinfectant de suprafete cu actiune rapida
 • Stergerea manere usi, ferestre , table, cuiere, intrerupatoare, diversi suporti  cu solutie clorigena 1,5% (1 tb/1 l apa) sau solutie detergent dezinfectant sau dezinfectant de suprafete cu actiune rapida
 • Stergerea obiectelor de demonstrații, unde este cazul, cu solutie detergent dezinfectant sau dezinfectant de suprafețe cu actiune rapida (nu se vor utiliza solutii clorigene)
 • Aerisirea cel putin 10 min la fiecare ciclu de activitate cu o formatiune de studiu (2 ore și 30 min. maximum). Este de preferat utilizarea ferestrelor deschise pentru ventilatia permanenta sau usa deschisa (se evita atingerea clanței de mai multe persoane)
 • Dezinfectia terminală si aerisirea 30 min, la sfârșitul orelor.

CAMERE  DE CAMIN

 • Curatenie prin maturare umeda, zilnic sau ori de cate ori este nevoie
 • Dezinfectia pardoselii cu solutie clorigena 1,5% (1 tb/1 l apa) sau solutiei de curatenie de 2 ori pe saptamana sau ori de cate ori este nevoie
 • Stergerea mobilierului, usilor, manere usi si geamuri, paturi  cu laveta de unica folosinta si solutie clorigena 1,5% (1 tb/1 l apa) solutiei de curatenie de 2 ori pe saptamana sau ori de cate ori este nevoie
 • Aerisirea frecventa a camerei cu o durata de 30 min

OFICII DE PREGATIT HRANA CAMINE

 • Curatenie prin măturare umeda, zilnic sau ori de cate ori este nevoie
 • Dezinfectia pardoselii cu solutie clorigena 1,5% (1 tb/1 l apa) sau solutiei de curatenie zilnic si ori  de cate ori este nevoie
 • Stergerea mobilierului, usilor, manere usi si geamuri,frigidere, chiuveta, aragaz,  cu laveta de unica folosinta si solutie clorigena 1,5% (1 tb/1 l apa) solutiei de curatenie zilnic si  ori de cate ori este nevoie
 • Aerisirea frecventa a încăperii cu o durata de minimum 30 min

HOLURI, CASA SCARILOR, LIFTURI

 • Curatenie prin maturare umeda (inainte de inceperea programului si la sfarsitul acestuia, inainte de utilizarea de substante dezinfectante)
 • Dezinfectia pavimentelor cu solutie clorigena 1,5% (1 tb/1 l apa ) sau solutie detergent dezinfectant
 • Stergerea balustrade, usi lift si interior cu laveta de unica folosinta si solutie clorigena 1,5% (1 tb/1 l apa) sau solutie detergent dezinfectant sau dezinfectant de suprafete cu actiune rapida
 • Aerisirea cel putin 30 min la fiecare 2 ore
 • Dezinfectia terminală si aerisirea 30 min, la sfârșitul zilei.

GRUPURI  SANITARE SI CABINE DUS CAMINE

 • Suprafete de tip paviment cu solutie clorigena 1,5% (1 tb/1 l apa ) sau solutie dezinfectanta
 • Suprafete lavoir, robineti, WC, pereti inclusiv din cabinele de dus, oglinda, usi cu solutie clorigena 1,5% (1 tb/1 l apa ) sau solutie detergent dezinfectant sau dezinfectant suprafete cu actiune rapida
 • Sapun lichid la dispenser si solutie hidroalcoolica pentru antiseptizarea mainilor dupa spalare cu apa si sapun
 • Servete de stergere de unică folosință pentru  mâini
 • Hârtie igienică

SPATII  EXTERIOARE (CURTE )

 • Măturarea uscată zilnic înainte de inceperea activităților
 • Stergerea balustradelor, scărilor, băncilor cu solutie clorigena 1,5%