Contact
Tur virtual

Managementul Calitatii

UMF Iasi   >   Managementul Calitatii

 DOCUMENTELE CALITATII

 • Manualul calitatii  Ed. 3 Rev. 0
 • Politica privind calitatea
 • Angajamentul Rectorului UMF Iasi
 • Harta proceselor in sistemul de management al calitatii
 • Lista documentelor SMC
 • Lista inregistrarilor SMC
 • Politica de management al riscurilor

EVALUAREA SI ASIGURAREA CALITATII ACADEMICE

 • LEGE nr. 87 din 10 aprilie 2006 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 75/2005
 • OUG nr. 75 din 2005 privind asigurarea calitatii educatiei, cu modificarile si completarile din 2011
 • Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii academice
 • Raport CEAC UMF Iasi 2011-2012
 • Raport CEAC UMF Iasi 2012-2013
 • Raport CEAC UMF Iasi 2013-2014
 • Raport CEAC UMF Iasi 2014-2015
 • Raport CEAC UMF Iasi 2015-2016

AUDIT INTERN

 • comisia de audit in domeniul calitatii
 • Program de audit intern pentru 2018

ANALIZA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITATII/CONTROL INTERN MANAGERIAL

 • Declaratia managementului privind sistemul de obiective al UMF « Gr.T.Popa » Iasi/Obiective generale
 • Obiective specifice propuse in anul 2017/Indicatori de performanta
 • Analiza in anul 2017 a obiectivelor specifice propuse in 2016/Analiza indicatorilor de performanta

Proceduri

 • PO-11 Evaluarea performantelor profesionale ale personalului contractual Ed.2Rev0
 • PO-10 Evaluarea performantelor profesionale ale cadrelor didactice
 • PO-08 Managementul riscurilor
 • PL- 88 Redactarea lucrarii de licenta
 • PO -12 Initierea, aprobarea, monitorizarea si evaluarea programelor de studii
 • PL – 87 Recunoasterea si echivalarea studiilor universitare de licenta
 • PL – 89 Evaluarea colegiala a personalului didactic
 • Fisa de evaluare colegiala
 • PL-81 Examenul unic tip grila, Ed.2 Rev.1
 • PL-90 Admiterea prin evaluarea performantelor scolare si a realizarilor personale ale candidatilor, pentru programele de studii cu predare in limba romana, engleza sau franceza pe locuri cu taxa in valuta
 • PL 93 Recunoasterea activitatii de voluntariat
 • PL 94 Statutul financiar al persoanelor care au beneficiat gratuit de scolarizare
 • PS-01 Controlul documentelor
 • Instructiune proprie SSM pentru activitatea desfasurata de cadrele didactice si personalul auxiliar
 • PL-97 Selectie studenti ERASMUS Ed.1 Rev.1
 • PP-17 Registratura
 • PP-18 Arhiva
 • PP-21 Control Financiar Preventiv Propriu
 • PL-56 Atelierul de intretinere

PO – 03/04 – MANAGEMENTUL DESEURILOR CHIMICE/BIOLOGICE:

 • Fisa evidenta deseuri biologice/chimice
 • PO-03 Managementul deseurilor biologice
 • PO-04 Managementul deseurilor chimice

PO – 07 -CONTROLUL ECHIPAMENTELOR DE MASURARE SI MONITORIZARE

 • Fisa echipament
 • Fisa de mentenanta
 • Program de etalonari si verificari metrologice

CONTROL INTERN

 • Program de dezvoltare a Sistemului de Control Intern Managerial pentru anul 2018
 • Chestionar de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de control intern/managerial la data de 31.12.2017
 • Comisia de Control Intern Managerial
 • Analiza Programului de dezvoltare a Sistemului de Control Intern Managerial 2017

EDITURA SI TIPOGRAFIA “GRIGORE. T. POPA” IASI

 • Formular Comanda
 • Instructiuni de completare

EVALUARE SATISFACTIE CLIENTI:

 • Chestionar evaluare – Scoala Doctorala
 • Chestionar evaluare – REZIDENTI 
 • Chestionar evaluare satisfactie clienti – Serviciul Facilitati Studenti 
 • Chestionar evaluare satisfactie clienti – Biblioteca UMF “Gr.T.Popa” Iasi
 • Chestionar evaluare satisfactie clienti – Editura UMF “Gr.T.Popa” Iasi 
 • Chestionar evaluare satisfactie curs EMC
 • Chestionar evaluare a cadrelor didactice de predare
 • Chestionar evaluare a cadrelor didactice ce indruma LP/Stagii/Seminarii
Termeni si conditii
Forum
Link-uri utile
Editura UMF
News UMF Iasi
Radio U
Copyright © 2010-2018 | Universitatea Grigore T. Popa - Iasi. Toate drepturile rezervate.