Contact
Tur virtual

Masterate Acreditate

UMF Iasi   >   Masterate Acreditate

PROGRAMELE DE MASTER ACREDITATE

Nr. Crt Domeniul de studii universitare de master Denumire program de studii universitare de master Limba de predare/coordonator Forma de învăţământ Nr. de credite de studiu transferabile
1 Medicină Managementul serviciilor de sănătate în domeniul medico-farmaceutic Română/ Conf.Dr.Georgeta Zanoschi IF 120
Nutriţie şi dietetică profilactică şi curativă Română/ Prof.Dr.Mariana Graur IF 120
Bioingineria reabilitării
Română/ Conf.Dr.Dan Zaharia IF 120
2 Medicină dentară Reabilitarea implanto-protetică a edentaţiei/ Implanto-prostdetic rehabilitation of edentulous Engleză/ Prof.Dr.Norina Consuela Forna IF 120
Reabilitarea implanto-protetică a edentaţiei/ Rehabilitation implanto-protdetique de l`edentation Engleză/ Prof.Dr.Norina Consuela Forna IF 120
Tehnici moderne în estetica şi reabilitarea tehnologică în situaţii particulare de edentaţie Română/ Prof.Dr.Monica Tatarciuc IF 120
Reabilitarea implanto-protetică a edentaţiei Engleză/ Prof.Dr.Norina Consuela Forna IF 120
Managementul asistenţei de profilaxie în medicina dentară Română/ Prof.Dr.Lucia Bârlean IF 60
3 Ştiinţe inginereşti aplicate Biotehnologii medicale si biomateriale avansate
Română/ Prof.dr Liliana Vereştiuc
Prof.Dr.Ing.Anca Galaction
IF 120
Bioinginerie clinică
Română/ Prof.Dr.Ing.Radu Ciorap IF 120
Inginerie biomedicală/Biomedical engineering
Termeni si conditii
Forum
Link-uri utile
Editura UMF
News UMF Iasi
Radio U
Copyright © 2010-2018 | Universitatea Grigore T. Popa - Iasi. Toate drepturile rezervate.