Salt la conținutul principal

Admitere iulie 2012

Se începe căutarea
Admitere
Admitere test grila - sesiunea iulie 2018
Admitere romani de pretutindeni
Admitere straini - RO
Admission - EN
Admission - FR
  

Admitere > Admitere iulie 2012 > Rezultate Concurs Admitere Iulie 2012 (dupa confirmarea locurilor)
 

 

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR LA CONCURSUL DE ADMITERE

Contestațiile se depun la Registratura U.M.F. în termen de 48 de ore de la afișarea listelor, iar rezultatul se comunică în maxim 24 de ore după încheierea termenului de depunere a acestora.  Candidaţii admişi pe locuri fără taxă se vor prezenta până pe data de 10 septembrie pentru confirmarea înscrierii în anul I de studii.

   Locurile pentru şcolarizare cu taxă se ocupă tot în ordinea strict descrescătoare a mediilor. În acest scop, până pe data de 10 septembrie se primesc cererile pentru a studia în regim cu taxă, din partea celor aflaţi sub “linia de admitere” în regim bugetar, dar care au obţinut media minim 5,00 (cinci) la testul grilă. Cererile se soluţionează în ordinea descrescătoare a mediilor în limita numărului de locuri rămase neocupate sau eliberate prin retragerea unor candidaţi.

   Mediile/punctele obţinute de candidaţi sunt valabile pentru stabilirea ordinii de clasificare numai la instituţia şi specializarea la care aceştia au candidat, potrivit celor menţionate de candidat în cererea de înscriere.

   Actele candidaţilor respinşi se restituie acestora
, la cerere, pe baza actului de identitate, de către fiecare facultate, în cadrul programului de lucru al decanatului, fără perceperea unei taxe.

 Listele candidatilor admisi pe locuri fara taxa care au confirmat pana la data de 10-09

 Medicina

 Farmacie

 
 

 Listele candidatilor admisi pe locuri cu taxa care au confirmat pana la data de 10-09

Facultatea de Farmacie
Facultatea de Bioinginerie

 Medicina Dentara

 Bioinginerie

 Balneo-Fiziokinetoterapie si Recuperare

 

 Contestatii