Salt la conținutul principal

Admitere iulie 2012

Se începe căutarea
Admitere
Admitere test grila - sesiunea iulie 2018
Admitere romani de pretutindeni
Admitere straini - RO
Admission - EN
Admission - FR
  

Admitere > Admitere iulie 2012 > Inscriere 2012
 

 

Inscrierea candidatilor la concursul de admitere

În atenţia candidaţilor la ADMITERE - sesiunea iulie 2012:

PENTRU  ÎNSCRIERE CANDIDATUL TREBUIE:

1. SĂ INTRODUCĂ DATELE (ÎNCEPÂND CU 9 IULIE 2012) LA SPECIALIZAREA DORITA ACCESÂND PAGINA: ( http://inscrieri.umfiasi.ro ). PE ADRESA DE E-MAIL VEŢI PRIMI CONFIRMAREA DE ÎNSCRIERE (ATENŢIE: S-AR PUTEA SA AJUNGĂ ÎN SPAM). INFORMAŢIILE NECESARE LE GĂSIŢI ŞI ÎN FIŞELE DE ÎNSCRIERE (FORMAT PDF). NU ESTE NECESARĂ COMPLETAREA MANUALĂ (CU PIX SAU STILOU) PE FOAIE A ACESTORA, NE INTERESEAZĂ VERSIUNEA INFORMATICĂ, DECI ÎNSCRIERA ONLINE. INTRODUCETI TOATE DATELE - NU NUMAI CELE MARCATE CU ROSU. PERIOADA DE ÎNSCRIERE ELECTRONICĂ ESTE: 9-22 IULIE 2012.
Candidaţii care nu au acces la internet şi nu au completat fişa de înscriere on-line se pot prezenta la Biblioteca U.M.F. din Str. Vasile Alecsandri nr.7 unde s-au pus la dispoziţie calculatoare.

2. SĂ PREGATEASCĂ DOSARUL CU TOATE DOCUMENTELE NECESARE (VEZI METODOLOGIE ADMITERE.)

3. SĂ SE PREZINTE CU DOSARUL LA BIROURILE DE ÎNSCRIERE (16-22 IULIE 2012 UMF -IASI).

Pentru înscriere la concurs, candidaţii se vor prezenta personal cu: 

 • buletinul/cartea de identitate (sau adeverinţă de la Evidenţa Populaţiei în cazul pierderii actului original); 
 • paşaportul, în cazul cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, precum şi cetăţenii statelor din afara Uniunii Europene care doresc să studieze în Universitatea noastră.
 • Actul de identitate cu care candidatul s-a prezentat la înscriere va fi utilizat pentru legitimare la intrarea în sala de concurs.

La cererea de înscriere se va anexa un dosar cuprinzând următoarele acte: 

 • diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă acesteia şi foaia matricolă, în original, sau adeverinţa care atestă această calitate şi în care se menţionează media generală de bacalaureat şi probele susţinute la examenul de bacalaureat; 
 • candidaţii absolvenţi ai învăţământului superior care doresc să urmeze o a doua specializare vor depune şi diploma de licenţă, sau diploma echivalentă acesteia, în original sau copie legalizată precum şi adeverinţă din care să reiasă că facultatea absolvită a fost în regim fără taxă sau cu taxă
 • cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene trebuie să prezinte şi un document eliberat de direcţia de specialitate din cadrul MECTS (Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor) care să recunoască studiile efectuate de aceştia în ţările de domiciliu şi să confirme că diploma prezentată îi dă dreptul de a urma studii universitare, precum şi o traducere legalizată a diplomei de bacalaureat şi a foii matricole, ştampilată la Ambasada Română din ţara de unde vine sau pe care s-a aplicat apostila de la Haga pentru ţările membre ale convenţiei de la Haga, în afară de ţările exceptate.

La admiterea în toate ciclurile de studii universitare cu predare în limba română, cetăţenii străini au obligaţia să prezinte un certificat de competenţă lingvistică pentru limba română, eliberat de către instituţiile abilitate de MECTS.

 •  în cazul în care candidatul se înscrie pentru concurs şi la o altă specializare, în locul diplomei de bacalaureat sau a adeverinţei, va anexa o copie legalizată a acesteia şi o adeverinţă care să dovedească înscriererea la specializarea unde a depus dosarul cu actele originale;
 •  certificat de naştere, în copie legalizată; 
 •  cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene vor depune o traducere legalizată a certificatului de naştere, ştampilată la Ambasada Română din ţara de unde vine sau pe care s-a aplicat apostila de la Haga; 
 •  adeverinţa medicală tip de la medicul de familie; 
 •  3 fotografii tip buletin de identitate/paşaport; 
 •  chitanţa ce atestă achitarea taxei de înscriere; 
 •  candidaţii care pot beneficia de scutire de taxă, conform art.15, vor depune la dosarul de înscriere acte doveditoare, respectiv adeverinţa de salariat a părinţilor vizată de Inspectoratul Şcolar de care aparţine, certificat de revoluţionar etc ; 
 •  candidaţii din etnia rromilor vor prezenta o recomandare scrisă din partea preşedintelui unei organizaţii civice, culturale sau politice, înregistrată legal, prin care se atestă apartenenţa la comunitatea rromilor.

În cererea de înscriere candidaţii vor menţiona: 

 •  acordul de a urma studiile în regim cu taxă, dacă au reuşit numai la această categorie; 
 •  adresa completă şi numărul de telefon la care pot fi contactaţi pentru comunicări urgente.


În cazul în care candidatul nu se poate prezenta personal pentru înscriere din motive obiective, delegatul care-l reprezintă va prezenta comisiei de înscriere o procură legalizată la notariat care să-i permită acestuia să se conformeze tuturor condiţiilor impuse de Metodologia de admitere. 

 

Taxe de Inscriere
 

Conform deciziei Consiliului de Administraţie din 09.VII.2012, taxele de înscriere pentru concursul de admitere vor fi:
- 350 lei pentru specializările: Medicină, Medicină Dentară, Farmacie, Asistenţă Medicală Generală,
- 250 lei pentru specializările prevăzute cu 180 credite,
- 150 lei pentru Facultatea de Bioinginerie Medicală.

TAXA PENTRU INSCRIERE LA CONCURS ADMITERE IULIE 2012 SE VA ACHITA LA CASIERIE  SAU IN CONTUL U.M.F. “ GR.T.POPA “ IASI  DESCHIS LA 
- B.R.D. – S.A. IASI  -
IBAN : RO52BRDE240SV02421982400, CF : 4701100 -  EXPLICATIA DATA VA FI :  C/V- TAXA CONCURS ADMITERE SESIUNEA IULIE 2012 PENTRU FACULTATEA SI SPECIALIZAREA UNDE SE DORESTE INSCRIEREA CANDIDATULUI PRECIZANDU-SE NUMELE SI PRENUMELE  CANDIDATULUI.

DOCUMENTUL DE ACHITARE SE VA DEPUNE IN ORIGINAL LA DOSARUL DE INSCRIERE.


 

 

     

 Fise Inscriere

Farmacie