Universitatea Gr. T. Popa - Iasi UNIVERSITATEA DE MEDICINA ȘI FARMACIE
GRIGORE T. POPA  IAȘI
Skip to main content
Go Search
  

UMF Iasi > Organizare > Conducere


CONDUCEREA UNIVERSITATII


RECTOR
:
Prof. Dr. Viorel Scripcariu
 
e-mail: viorel.scripcariu@umfiasi.ro

PRORECTORI:
Conf. Dr. Mihai Danciu – studii universitare ciclul de studii învățământ fundamental

e-mail: mihai.danciu@umfiasi.ro

Prof. Dr. Carmen Vulpoi – studii universitare ciclul de studii învățământ clinic și masterat

e-mail: carmen.vulpoi@umfiasi.ro

Prof. Dr. Luminița Smaranda Iancu – studii postuniversitare și formare profesională continuă

e-mail: luminita.iancu@umfiasi.ro

Prof. Dr. Monica Hăncianu – relații internaționale și parteneriate academice

e-mail: monica.hancianu@umfiasi.ro

Prof. Dr. Adrian Covic –  cercetare științifică

e-mail: adrian.covic@umfiasi.ro

Prof. Dr. Beatrice Gabriela Ioan – strategie instituțională, evaluare academică și relații cu organizațiile studențești, sindicale, ONG-uri și comunitatea locală

e-mail: beatrice.ioan@umfiasi.ro

Director General: Ec. Dana Druguş
e-mail: daniela.drugus@umfiasi.ro

 

CONTACT:
Adresa: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Gr.T.Popa", Str.Universităţii nr.16, 700115 Iaşi, România
Telefon: +40.232.301.603
e-mail: Rectorat:
rectorat@umfiasi.ro

     
Copyright © 2010-2017 Universitatea Grigore T. Popa - Iasi. Toate drepturile rezervate.