Universitatea Gr. T. Popa - Iasi UNIVERSITATEA DE MEDICINA ȘI FARMACIE
GRIGORE T. POPA  IAȘI
Skip to main content
Go Search
  

Masterate acreditate 

 


  

PROGRAMELE DE MASTER ACREDITATE

 

 

Nr. Crt

Domeniul de studii universitare de master

Denumire program de studii universitare de master

Limba de predare/coordonator

Forma de învăţământ

Nr. de credite de studiu transferabile

1

Medicină

Principii de cercetare în medicina moleculară cu aplicabilitate în medicina clinică

Română/Prof.Dr.Irina Căruntu

Prof.Dr.Doina Azoicăi

IF

120

 

 

 

Managementul serviciilor de sănătate în domeniul medico-farmaceutic

Română/ Conf.Dr.Georgeta Zanoschi

IF

120

 

 

 

Nutriţie şi dietetică profilactică şi curativă

Română/ Prof.Dr.Mariana Graur

IF

120

 

 

 

Bioingineria reabilitării

http://www.umfiasi.ro/Facultati/FACULTATEA%20DE%20BIOINGINERIE%20MEDICALA/studiimasterbioing/Pages/ProgramuldestudiiBioinginerieclinica.aspx

Română/ Conf.Dr.Dan Zaharia

IF

120

 

 

 

Metode de substituţie a funcţiei renale.Îngrijirea pacienţilor dializaţi

Română/ Prof.Dr.Adrian Covic

IF

90

 

 

 

Cercetare în politici de sănătate

Română/ Prof.Dr.Vasile Astărăstoae

IF

120

 

2

Medicină dentară

Reabilitarea implanto-protetică a edentaţiei/  Implanto-prosthetic rehabilitation of edentulous

Engleză/ Prof.Dr.Norina Consuela Forna

IF

120

 

 

 

Reabilitarea implanto-protetică a edentaţiei/ Rehabilitation implanto-prothetique de l`edentation

Franceză/ Prof.Dr.Norina Consuela Forna

IF

120

 

 

 

Tehnici moderne în estetica şi reabilitarea tehnologică în situaţii particulare de edentaţie

Română/ Prof.Dr.Monica Tatarciuc

IF

120

 

 

 

Reabilitarea implanto-protetică a edentaţiei

Română/ Prof.Dr.Norina Forna

IF

120

 

 

 

Managementul asistenţei de profilaxie în medicina dentară

Română/ Prof.Dr.Lucia Bârlean

IF

60

 

3

Ştiinţe inginereşti

Biotehnologii medicale si biomateriale avansate

http://www.umfiasi.ro/Facultati/FACULTATEA%20DE%20BIOINGINERIE%20MEDICALA/studiimasterbioing/Pages/ProgramuldestudiiBiotehnologiimedicalesibiomaterialeavansate.aspx

Română/ Prof.dr Liliana Vereştiuc  

Prof.Dr.Ing.Anca Galaction

IF

120

 

aplicate

Bioinginerie clinică

http://www.umfiasi.ro/Facultati/FACULTATEA%20DE%20BIOINGINERIE%20MEDICALA/studiimasterbioing/Pages/ProgramuldestudiiBioinginerieclinica.aspx

Română/ Prof.Dr.Ing.Radu Ciorap

IF

120

 

 
Copyright © 2010-2017 Universitatea Grigore T. Popa - Iasi. Toate drepturile rezervate.