Universitatea Gr. T. Popa - Iasi UNIVERSITATEA DE MEDICINA ȘI FARMACIE
GRIGORE T. POPA  IAȘI
Skip to main content
Go Search
  

UMF Iasi > Masterate > Disertatie

DOSARUL DE ÎNSCRIERE PENTRU SUSŢINEREA EXAMENULUI DE DISERTATIE CUPRINDE URMĂTOARELE DOCUMENTE:

-        Copie după Diploma de Licenţă şi Suplimentul la Diploma de Licenţă;

-        2 fotografii 4/3 pe hârtie mată color - pentru Diploma de Disertaţie;   

-        Cerere de înscriere a titlului lucrării de disertaţie si acceptul coordonatorului lucrării 1);

-        Cerere de înscriere  la examenul de disertatie;

-        Cerere de înscriere şi a numelui după casătorie pe Diploma de disertatie (opţional) 2);

-        Fişa de lichidare.

   1) Absolventii care susţin examenul de disertaţie în sesiunea iulie, depun Cererea la Registratura universităţii cu cel mult 30 de zile înainte de perioada de înscriere la disertaţie.

     Absolventii care susţin examenul de disertaţie în sesiunea februarie, depun Cererea la Registratura universităţii cu cel mult 10 de zile înainte de perioada de înscriere la disertaţie.

  2) Conform Ordinului MEN nr.657/2014 Art.14, al.3, Cererea va fi însoţită de o declaraţie notarială din care rezultă că absolventul/a nu va mai solicita alte acte de studii, în cazul modificării ulterioare a numelui.

DISERTATIE  IULIE  2017
Perioada de înscriere pentru susţinerea examenului de disertaţie: 10 Iulie – 16 Iulie 2017

Data, ora, locul desfăşurării, precum si componenţa comisiei de susţinere a disertaţiei, sesiunea iulie 2017

 

 

 

 

 

 

     

 Rezultate examen de disertatie

Copyright © 2010-2017 Universitatea Grigore T. Popa - Iasi. Toate drepturile rezervate.