Universitatea Gr. T. Popa - Iasi UNIVERSITATEA DE MEDICINA ȘI FARMACIE
GRIGORE T. POPA  IAȘI
Skip to main content
Go Search
  

UMF Iasi > Masterate > Disertatie

DOSARUL DE ÎNSCRIERE PENTRU SUSŢINEREA EXAMENULUI DE DISERTATIE CUPRINDE URMĂTOARELE DOCUMENTE:

-        Copie după Diploma de Licenţă şi Suplimentul la Diploma de Licenţă;  

-        Cerere de înscriere a titlului lucrării de disertaţie si acceptul coordonatorului lucrării 1);

-        Cerere de înscriere  la examenul de disertatie;

-        Cerere de înscriere şi a numelui după casătorie pe Diploma de disertatie (opţional) 2);

-        Fişa de lichidare.

   1) Absolvenţii care susţin examenul de disertaţie în sesiunea iulie, depun Cererea la Registratura     universităţii cu 30 de zile calendaristice înainte de începerea perioadei de înscriere la disertaţie.

Absolvenţii care susţin examenul de disertaţie în sesiunea februarie, depun Cererea la Registratura  universităţii cu 10 de zile calendaristice înainte de începerea perioadei de înscriere la disertaţie.

  2) Conform Ordinului MEN nr.657/2014 Art.14, al.3, Cererea va fi însoţită de o declaraţie notarială din care rezultă că absolventul/a nu va mai solicita alte acte de studii, în cazul modificării ulterioare a numelui.

DISERTATIE  Iulie  2018
Perioada de înscriere pentru susţinerea examenului de disertaţie: 9-13 iulie 2018

Data, ora, locul desfăşurării, precum si componenţa comisiei de susţinere a disertaţiei, sesiunea iulie 2018

 

 

 

 

 

 

     

 Rezultate examen de disertatie

 ‭(Hidden)‬ Rezultate examen de disertatie_febr

Copyright © 2010-2017 Universitatea Grigore T. Popa - Iasi. Toate drepturile rezervate.