Universitatea Gr. T. Popa - Iasi UNIVERSITATEA DE MEDICINA ȘI FARMACIE
GRIGORE T. POPA  IAȘI
Skip to main content
Go Search
  

UMF Iasi > Masterate > Admitere

Admitere Masterate 

          Rezultate Finale Admitere Sesiunea Septembrie 2017 - dupa confirmarea locurilor

      Calendarul de admitere pentru programele de master din cadrul Facultăţii de Bioinginerie Medicală (pentru locurile rămase neocupate din sesiunea IULIE 2017), Facultăţii de Medicină şi Facultăţii de Medicină Dentară :   
          -              18  – 22 septembrie 2017 (până la ora 14) înscriere candidati
         
-              25 septembrie 2017, susţinere interviu
         
-              26 septembrie 2017, afişarea rezultatelor
Chitanţa de achitare a taxei de înscriere, 300 lei prin casieria Universitatii sau în contul BRD
           IBAN: RO52BRDE240SV02421982400, CF: 4701100
           Cod taxă: 1593
Explicatie: Se va menționa că suma reprezintă c/v taxă înscriere concurs admitere master, sesiunea 2017, precizându-se numele și prenumele candidatului.

Chitanţa de achitare a taxei de înmatriculare reprezentând confirmarea locului ocupat, 250 lei se achita prin casieria Universitatii sau  in contul BRD
         
IBAN: RO52BRDE240SV02421982400, CF: 4701100
         
Cod taxă: 1792
Explicatie: Se va menționa că suma reprezintă c/v taxă înmatriculare master, precizându-se numele și prenumele candidatului.
    
In ambele cazuri, fie se plateste prin casieria Universitatii sau prin BRD, copiile chitantelor trebuie aduse la Secretariat. Se poate scana chitanta si se poate trimite pe e-mail-ul: ludmila.tanasoiu@umfiasi.ro, pentru cine nu poate ajunge in timp util la Secretariat.
    Termenul limita de confirmare a locului ocupat in urma Admiterii este 28 Septembrie 2017.

     

 Documente Utile

Copyright © 2010-2017 Universitatea Grigore T. Popa - Iasi. Toate drepturile rezervate.