Universitatea Gr. T. Popa - Iasi UNIVERSITATEA DE MEDICINA ȘI FARMACIE
GRIGORE T. POPA  IAȘI
Skip to main content
Go Search
  

UMF Iasi > Studenti > Servicii. Facilitati
SERVICIUL FACILITATI STUDENTI

 Serviciul Facilităţi Studenţi are ca obiect de activitate cazarea studenţilor în căminele UMF Iaşi, întocmirea statelor de plată pentru acordarea burselor, evidenţa regiei de cămin pentru fiecare student cazat şi eliberarea abonamentelor studenţeşti  pentru transportul local.

Serviciul Facilitati Studenti are in subordine : Căminele si Bufetul studenţesc.

Conducere - Şef Serviciu: ec. Mihaela Timofte

Contact - Telefon: +40.232.276.287

Adresa: str. Gheorghe Asachi, nr.14, Camin E5, parter, Iaşi, România

 

Facilităţi acordate studenţilor UMF Iasi:

 

 CAZARE

Au prioritate la cazare studenţii, cazuri sociale  :

·         cu ambii parinţi decedaţi sau care provin din centre de plasament;

·         student cu un părinte decedat şi venit net pe membru de familie sub salariul minim pe economie, comunicat de Institutul de Statistică

·         ale caror venituri lunare medii pe membru de familie sunt mai mici decât salariul minim  pe economie.

 Menţionăm că numărul de locuri acordat pentru această categorie de studenţi este limitat, motiv pentru care dosarele depuse vor fi analizate si aprobate de Consiliul de Administraţie  al UMF Iasi în limita locurilor disponibile.

 Actele necesare:

   Acte dosare sociale  

   Acte studenti orfani si plasament

 

 Pentru studenţii care au părinţi cadre didactice în activitate precum şi cei care beneficiază de bursă acordată de statul român achită o taxa de cămin conform tarifelor  aprobate de Senatul Universităţii  .

Actele necesare:

   Documente bursieri si cu parinti cadre didactice

 

 OUG 73/2004

Ordonanţa de Urgenţă nr. 73 din 30 septembrie 2004 privind instituirea subvenţiilor individuale de sprijin pentru cazare pentru studenţii care locuiesc în alte spaţii decât căminele instituţiilor de învăţământ superior de stat. De această subvenţie individuală de sprijin de cazare pot beneficia studenţii de pe locurile finanţate de la bugetul de stat,  care au vârsta de până la 29 de ani , provin din familii cu venituri brute lunare pe membru de familie care nu depaşesc salariul minim brut pe economie, optează pentru subvenţie şi nu au primit sau solicitat loc de cazare în căminele U.M.F. Iaşi.

Actele necesare:

    Documente subventii individuale de sprijin cazare

          
 

     
Copyright © 2010-2017 Universitatea Grigore T. Popa - Iasi. Toate drepturile rezervate.