Universitatea Gr. T. Popa - Iasi UNIVERSITATEA DE MEDICINA ȘI FARMACIE
GRIGORE T. POPA  IAȘI
Skip to main content
Go Search
  

UMF Iasi > Scoala Doctorala > Organizare I.O.S.U.D. > Conducători de doctorat
CONDUCĂTORI DE DOCTORAT

Pot fi conducători de doctorat persoanele care au obţinut dreptul de conducere de doctorat înaintea intrării în vigoare a Legii Educaţiei Naţionale (Legea nr. 1 din 5 ianuarie 2011), precum şi persoanele care au obţinut atestatul de abilitare, având cel puţin funcţia de lector/ şef de lucrări, respectiv de cercetător ştiinţific gradul III.
Conducătorii de doctorat din cadrul U.M.F. Iaşi pot îndruma simultan un număr de maxim 8 doctoranzi.

     
Copyright © 2010-2017 Universitatea Grigore T. Popa - Iasi. Toate drepturile rezervate.