Salt la conținutul principal

Admitere

Se începe căutarea
Admitere
Admitere test grila
Admitere romani de pretutindeni
Admitere straini - RO
Admission - EN
Admission - FR
  

Admitere > Intrebari frecvente
 

FORMULARUL DE INSCRIERE ON-LINE

 • Completarea formularului de înscriere on-line este obligatorie?
  Da! Toți candidații, indiferent de specializarea la care se înscriu, trebuie să completeze formularul on-line.
 • Daca nu am acces la internet, cum procedez cu înscrierea on-line?
  Pentru candidații care nu au acces la internet, s-au pus la dispoziție calculatoare la Biblioteca Universității de Medicină și Farmacie "Grigore T. Popa" Iași (Str. V. Alecsandri nr. 7) unde pot completa formularul.
 • Unde găsesc formularul de înscriere on-line?
  Accesați http://admitere.umfiasi.ro/ și alegeți formularul destinat specializării la care doriți să candidați.
 • Care este ultima zi când putem completa formularul de înscriere on-line?
  Termenul limită de completare a formularului on-line este 21 iulie 2018, ora 11:00.
 • Când completăm formularul, trebuie să scriem cu litere mici sau cu majuscule?
  Nu exista o regulă în completarea formularului, dar recomandăm să scrieți cu majuscule pentru a nu exista erori de citire (ex: l (L mic) cu I (i  mare)).
 • În cadrul formularului, dacă într-un câmp de selecție nu găsesc o localitate / un liceu, ce fac?
  Pentru a alege o opțiune apăsați pe săgeata din dreapta și folosiți scroll-ul pentru a găsi opțiunea. Daca nu găsiți o comună, un oraș, un liceu sau colegiu, tastați dumneavoastră opțiunea respectivă și apăsați Enter. Conținutul tastat se va memora ca o nouă opțiune în cadrul listei de selecție.
 • Daca nu am primit diploma de bacalaureat, ce completez la Secțiunea I.3.a. 2?
  Dacă nu primiți diploma până în ziua în care vă depuneți dosarul, la Secțiunea I.3.a. 2 (Date de identificare ale diplomei) completați cu datele de pe adeverința care echivalează promovarea examenului de bacalaureat.
    Tip: Adeverința de bacalaureat
    Serie: - (tastați o cratimă)
    Număr: 1234567 (tastați numărul adeverinței)
 • Ce completez la Secțiunea I.3.a. 2, câmpul Emisa de ... ?
  Diploma / Adeverința de bacalaureat este emisă de liceul / colegiul la care ați studiat, sub egida Ministerului Educației Naționale.
 • Unde găsesc numărul foii matricole?
  Numărul foii matricole, împreună cu data la care a fost emis documentul, poate fi găsit într-un colț superior al primei pagini (format: număr / data, exemplu: 17 / 17.07.2016). Nu confundați numărul foii matricole cu codul SIREUS.
 • Ce trebuie sa bifeze candidatul la secțiunea  II, punctul 1: Ocuparea unui loc nebugetat (cu taxa)?
  DA - optați pentru un loc nebugetat în cazul în care vă clasați pe un loc cu studiu nesubvenționat de stat.
  NU - optați doar pentru locuri bugetate. În cazul în care sunteți clasat pe un loc nebugetat, bifând aceasta opțiune, anunțați că nu doriți să fiți trecut/ă pe lista finală a candidaților care pot concura pe locurile nebugetate.
  NUMAI PE LOCURI CU TAXĂ - veți fi trecut/ă automat pe locurile nebugetate în cazul în care aveți medie de clasare. Candidații care au urmat cel puțin un semestru/an la buget la o altă facultate, vor fi repartizați pe locuri nebugetate în cazul în care au medie de clasare.
 • Dacă am studiat un an la o altă facultate, ce trebuie să bifez la Sectiunea II, punctul 1?
  Dacă ați ocupat un loc bugetat, veți opta doar pentru locuri cu taxă. Daca în urma concursului sunteți admis/ă, primul an îl veți face la cu taxă pentru că statul subvenționează maxim 6 ani la buget, iar dumneavoastră ați beneficiat deja de un an gratuit. Din anul II, dacă vă clasați în clasament, puteți ocupa un loc bugetat.
  Daca la prima facultate ați ocupat un loc cu taxă, puteți concura și pe locuri bugetate. 
 • Daca am completat formularul și nu am primit e-mail-ul de confirmare, ce fac?
  Cea mai la îndemână metodă de a verifica dacă înscrierea a fost efectuată e să verificați dacă CNP-ul s-a memorat în baza de date prin retrimiterea formularului. În momentul în care va apare mesajul "CNP DUPLICAT", înseamnă că înscrierea anterioară s-a efectuat cu succes.
  Există două cauze pentru care e-mail-ul de confirmare nu a ajuns la dumneavoastră: Fie ați scris greșit e-mail-ul, fie folosiți o căsuță de e-mail de la yahoo. Cei de la yahoo și-au activat un sistem anti-spam foarte puternic, agresiv, ce poate determina expedierea târzie a e-mail-ului sau să împiedice ca acesta să ajungă.
 • După completare, formularul trebuie printat și anexat la dosarul de înscriere?
  Nu! Formularul va fi printat de comisia care verifică dosarele.
 • Dacă am două numere de telefon, le trec pe ambele în formularul de înscriere?
  Nu! Este de ajuns să treceți un singur număr de telefon, dar la care sa fiți sigur/ă că puteți fi contactat/ă.
 • Am scris greșit adresa de e-mail. Ce trebuie sa fac?
  Dacă ați trimis formularul și la o nouă recompletare vă apare mesajul "CNP DUPLICAT" înseamnă că înregistrarea anterioară s-a memorat cu succes. Chiar dacă solicitați modificarea datelor, acest lucru nu se poate, pentru că informațiile sunt criptate. În ziua în care vă depuneți dosarul, solicitați membrului de la centrul de înscriere să vă corecteze e-mail-ul.

 DOSARUL DE ÎNSCRIERE

 • Când trebuie depus dosarul de înscriere?
  Dosarele se depun în perioada 16-21 iulie 2018, în intervalul orar 09:00 - 14:00, cu excepția zilei de 21 iunie 2018, când puteți depune dosarele în intervalul orar 09:00 - 12:00.
 • Unde se afla centrele de înscriere?
  - Institutul de Anatomie pentru specializările: Medicină, Asistență Medicală Generală, Nutriție și Dietetică
  - Corpul Facultății de Farmacie pentru specializările: Medicină Dentară, Tehnică Dentară, Farmacie, Bioinginerie medicală, Balneofiziokinetoterapie și recuperare
 • Unde putem plăti taxa de înscriere?
  Taxa de înscriere poate fi plătită la casieria Universității de Medicină și Farmacie "Grigore T. Popa" Iași, sau la orice bancă / sucursală, în contul bancar deschis la B.R.D. S.A. Iași. IBAN-ul și detaliile care trebuie menționate sunt:

IBAN: RO52BRDE240SV02421982400, CF: 4701100

            Cod taxă: 1593

            Cod facultate:     - Facultatea de Medicină – 0101,

 • Facultatea de Medicină Dentară – 0201,
 • Facultatea de Farmacie – 0301,
 • Facultatea de Bioinginerie Medicală – 0401.

Se va menționa că suma reprezintă c/v taxă înscriere concurs admitere, sesiunea iulie 2018, pentru specializarea unde dorește să se înscrie candidatul, precizându-se numele și prenumele acestuia.

Documentul ce dovedește achitarea taxei se va depune în original la dosarul de înscriere.

 • Unde se afla casieria Universității de Medicină și Farmacie "Grigore T. Popa" Iași?
  Casieria Universității de Medicină și Farmacie "Grigore T. Popa" Iași se află în corpul Facultății de Farmacie, la parter.

CONCURSUL DE ADMITERE

 • Unde putem vedea câți candidați s-au înscris?
  Situația candidaților înscriși poate fi verificată accesând site-ul Universității noastre. Lista este actualizată în fiecare zi, după ora 14:00.
 • Când se va susține testul grilă?
  Testul grilă se va susține pe 25 iulie 2018, începând cu ora 10:00.
 • Daca doresc să mă cazez la căminele UMF pe perioada concursului, unde trebuie să fac o cerere?
  În perioada înscrierilor pentru admitere la UMF Iaşi (16-21 iulie), se primesc cereri de cazare la Serviciul Facilităţi Studenţi (str. Gh. Asachi , nr.14, cămin E5 – Copou) în intervalul orar 09:00-15:00. Tariful de cazare aplicabil pentru cei care vor susţine examenul de admitere este de 50lei/pers./zi.
 • Cat durează testul grilă?
  Durata testului grilă este de 3 (trei) ore.
 • Unde găsesc sala unde am fost repartizat?
  Lista sălilor de concurs, împreună cu adresa fiecărei săli, se va posta pe site-ul Universității cu cel puțin 24 ore înaintea examenului.
 • În ziua examenului, începând cu ce oră ne putem prezenta la sala unde am fost repartizați?
  Accesul candidaților în sălile de concurs se va face în intervalul orar 8:30 - 9:00.
 • Ce materiale avem voie să avem la noi în timpul concursului?
  - Cartea de identitate / Pașaportul și legitimația de concurs pentru accesul în sală.
  - Certificatele de naștere și de căsătorie pentru candidatele căsătorite.

  În timpul concursului candidații nu au voie să aibă asupra lor obiecte de scris de scris de orice fel, altele decât cele date de organizatori, hârtie albă sau scrise, publicații de orice fel, telefoane mobile sau orice tip de aparatură de comunicare, ceasuri de mâna, pagere, i-phone, genți, materiale didactice, etc.
 • Când vom afla ce punctaj am obținut la testul grilă?
  În cadrul sălii de examen, după finalizarea concursului, tezele vor fi scanate în fața candidaților, comunicându-se fiecărui candidat ce punctaj a obținut.
 • Cum se calculează media finală?
  Calculul mediei finale în vederea clasificării se va face astfel: 90% nota obținută la testul grilă și 10% media obținută la bacalaureat.
 • Dacă doi sau mai mulți candidați au aceeași medie finală, cum se face departajarea?
  În cazul existenței mai multor candidați cu medie egală cu cea a ultimului loc repartizat inițial, se apelează la următoarele criterii de departajare, conform Metodologiei proprii, art. 29):
 • Media la proba scrisă;
 • Media de la bacalaureat;
 • Punctajul obținut la materia obligatorie la proba scrisă;
 • Nota obținută la examenul de bacalaureat la materia obligatorie de la proba scrisă.

 

 

 ‭(ascuns)‬ Formularul de inscriere

 ‭(ascuns)‬ Dosarul de inscriere

 ‭(ascuns)‬ Concursul de admitere

 ‭(ascuns)‬ Anul universitar 2016-2017

 

FORMULARUL DE INSCRIERE ON-LINE

 

DOSARUL DE INSCRIERE

 • Cand trebuie depus dosarul de inscriere?
  Dosarele se depun in perioada 18-22 iulie 2016, in intervalul orar 08:00 - 13:00 si 14:00 - 19:00
 • Unde se afla centrele de inscriere?
  - Institutul de Anatomie pentru specializarile: Medicina, Asistenta Medicala Generala, Nutritie si Dietetica
  - Coprul Facultatii de Farmacie pentru specializarile: Medicina Dentara, Tehnica Dentara, Farmacie, Bioinginerie medicala, Balneo-fiziokinetoterapie si recuperare medicala
 • Unde putem plati taxa de inscriere?
  Taxa de inscriere poate fi platita la casieria UMF sau la orice banca / sucursala in contul bancar deschis la B.R.D. S.A. Iasi. IBAN-ul si detaliile care trebuie mentionate pe chitanta le gasiti AICI.
 • Unde se afla casieria UMF?
  Casieria UMF se afla in corpul Facultatii de Farmacie, la parter.
 • Care este codul taxa si codul facultatii?
  Pe fiecare chitanta, la detalii trebuie sa apara codul taxa si codul facultatii la care se inscrie candidatul.
  COD TAXA: 1593
  COD FACULTATE:
  - Pentru specializarile Facultatii de Medicina (Medicina, Asistenta Medicala Generala, Nutritie si Dietetica), se va folosi codul 0101
  - Pentru specializarile Facultatii de Medicina Dentara (Medicina Dentara, Tehnica Dentara), se va folosi codul 0201
  - Pentru specializarile Facultatii de Farmacie (Farmacie), se va folosi codul 0301
  - Pentru specializarile Facultatii de Bioinginerie Medicala (Bioinginerie medicala, Balneo-fiziokinetoterapie si recuperare medicala), se va folosi codul 0401

 

CONCURSUL DE ADMITERE

 

ANUL UNIVERSITAR 2016-2017