Universitatea Gr. T. Popa - Iasi UNIVERSITATEA DE MEDICINA ȘI FARMACIE
GRIGORE T. POPA  IAȘI
Skip to main content
Go Search
  

UMF Iasi > Rezidenti > Specialitati medicale


ORDIN nr. 1109 din 6 octombrie 2016 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.509/2008 privind aprobarea Nomenclatorului de specialităţi medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală

 

I.DOMENIUL MEDICINĂ

I.1.Specialităţi clinice

1._

I.1.1. Grupa specialităţilor medicale

Nr. crt.

Denumirea specialităţii

Durata de pregătire

1.

Alergologie şi imunologie clinică

4 ani

2.

Anestezie şi terapie intensivă

5 ani

3.

Boli infecţioase

4 ani

4.

Cardiologie

6 ani

5.

Cardiologie pediatrică*

5 ani

6.

Dermatovenerologie

4 ani

7.

Diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice*

5 ani

8.

Endocrinologie

5 ani

9.

Expertiza medicală a capacităţii de muncă*

3 ani

10.

Farmacologie clinică

4 ani

11.

Gastroenterologie

5 ani

12.

Gastroenterologie pediatrică*

5 ani

13.

Genetică medicală

4 ani

14.

Geriatrie şi gerontologie

5 ani

15.

Hematologie

5 ani

16.

Medicină de familie

4 ani

17.

Medicină de urgenţă

5 ani

18.

Medicină internă

5 ani

19.

Medicină fizică şi de reabilitare

4 ani

20.

Medicina muncii

4 ani

21.

Medicină sportivă**

4 ani

22.

Nefrologie

5 ani

23.

Nefrologie pediatrică*

5 ani

24.

Neonatologie*

5 ani

25.

Neurologie

5 ani

26.

Neurologie pediatrică*

5 ani

27.

Oncologie medicală

5 ani

28.

Oncologie şi hematologie pediatrică*

5 ani

29.

Pediatrie

5 ani

30.

Pneumologie

5 ani

31.

Pneumologie pediatrică*

5 ani

32.

Psihiatrie

5 ani

33.

Psihiatrie pediatrică

5 ani

34.

Radioterapie

4 ani

35.

Reumatologie

5 ani

I.1.2. Grupa specialităţilor chirurgicale

Nr. crt.

Denumirea specialităţii

Durata de pregătire

36.

Chirurgie cardiovasculară**

6 ani

37.

Chirurgie generală

6 ani

38.

Chirurgie orală şi maxilo-facială***

5 ani

39.

Chirurgie pediatrică

5 ani

40.

Chirurgie plastică, estetică şi microchirurgie reconstructivă

5 ani

41.

Chirurgie toracică

6 ani

42.

Chirurgie vasculară

5 ani

43.

Neurochirurgie

6 ani

44.

Obstetrică-ginecologie

5 ani

45.

Oftalmologie

4 ani

46.

Ortopedie pediatrică*

6 ani

47.

Ortopedie şi traumatologie

5 ani

48.

Otorinolaringologie

4 ani

49.

Urologie

5 ani

2._

I.2.Specialităţi paraclinice

Nr. crt.

Denumirea specialităţii

Durata de pregătire

1.

Anatomie patologică

5 ani

2.

Epidemiologie*

3 ani

3.

Igienă*

3 ani

4.

Medicină de laborator

4 ani

5.

Medicină legală*

4 ani

6.

Medicină nucleară

4 ani

7.

Microbiologie medicală*

4 ani

8.

Radiologie-imagistică medicală

5 ani

9.

Sănătate publică şi management

4 ani

II.DOMENIUL MEDICINĂ DENTARĂ

Nr. crt.

Denumirea specialităţii

Durata de pregătire

1.

Chirurgie dento-alveolară

3 ani

2.

Ortodonţie şi ortopedie dento-facială

3 ani

3.

Endodonţie*

3 ani

4.

Parodontologie*

3 ani

5.

Pedodonţie*

3 ani

6.

Protetică dentară*

3 ani

III.DOMENIUL FARMACIE

Nr. crt.

Denumirea specialităţii

Durata de pregătire

1.

Farmacie clinică*

3 ani

2.

Laborator farmaceutic*

3 ani

* Specialităţi care nu beneficiază de recunoaştere automată în celelalte state membre ale Uniunii Europene.

** Specialităţi în curs de armonizare

*** Specialitate chirurgicală cu acces special.

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 786 din data de 6 octombrie 2016

 

     

 Informatii utile

 Arhiva

Copyright © 2010-2017 Universitatea Grigore T. Popa - Iasi. Toate drepturile rezervate.