Universitatea Gr. T. Popa - Iasi UNIVERSITATEA DE MEDICINA ȘI FARMACIE
GRIGORE T. POPA  IAȘI
Skip to main content
Go Search
  
UMF Iasi > Rezidenti > Pages > Programadouaspecialitatecutaxa-sesiuneafebruarie2013.aspx  

Program a doua specialitate cu taxa - sesiunea februarie 2013 

UMF Iasi > Rezidenti > Program a doua specialitate cu taxa - sesiunea februarie 2013
 

PROGRAM PREGĂTIRE A 2 - A SPECIALITATE CU TAXĂ
SESIUNEA FEBRUARIE 2013

În perioada 07.02.2013 – 15.02.2013 cei interesaţi pentru înscrierea în a doua specialitate cu taxă, se vor adresa Rectoratului UMF„Gr. T. Popa” Iaşi (Prorectoratul studii postuniversitare şi formare profesionala continuă) pentru obţinerea avizului.

Avizele, sunt eliberate de Prorectoratul studii postuniversitare şi formare profesionala continuă, în baza următoarelor documente:
- cerere către rector privind specialitatea solicitată şi acordul scris al coordonatorului pentru specialitatea solicitată în original (model)
- xerox certificat medic specialist.

În cazul în care, pentru o anumită specialitate, numărul solicitărilor depaşeşte numărul locurilor aprobate, coordonatorul programului de pregătire organizează test de selecţie. Candidaţii care se clasează în limita numărului de locuri aprobate, vor primi avizul de înscriere la acest program.

Dosarele de înscriere la programul de pregatire în cea de a doua specialitate în regim cu taxa, se depun la Ministerul Sanataţii, sediul din str. George Vraca nr. 9, în perioada 11.02.2013 – 20.02.2013 si vor cuprinde:

- cerere de înscriere, în care se va preciza: numele si prenumele, locul actual de munca si tipul de contract de angajare, specialitatea actuala, specialitatea pentru care se doreste înscrierea, precum si date de contact (nr. telefon, e-mail); (anexa 1)
- acordul angajatorului de participare la programul de pregatire în cea de a doua specialitate în regim cu taxa, cu precizarea specialitaţii si a centrului universitar de pregatire. Unitaţile sanitare publice vor preciza, în adresa, modul de încadrare si retribuire pe aceasta perioada, precum si stabilirea programului de lucru, cu respectarea prevederilor Codului Muncii. Cei neîncadraţi vor declara pe proprie raspundere acest statut;
- avizul de înscriere la programul de pregatire eliberat de rectorat, dupa caz, decanat;
- fotocopia certificatului de medic specialist/primar
- fotocopia avizului de libera practica sau certificatului de membru al organizaţiei profesionale respective;
- certificat medical de sanatate tip A5;
- fotocopie dupa actul de identitate B.I./C.I.;
- fotocopia documentelor privind schimbarea numelui, daca este cazul;
- angajament de plata privind taxa de participare la programul de pregatire în cea de a doua specialitate în regim cu taxa, aprobata prin Ordinul comun al Ministerului Sanataţii si Ministerului Educaţiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului nr. 973/4592/2010; (anexa 2).

Pe site-ul Ministerului Sanataţii, www.ms.ro, la secţiunea Informare-Noutaţi, se vor afisa la data de 11.03.2013, listele aprobate ale medicilor înscrisi la programul de pregatire în cea de a doua specialitate în regim cu taxa, pe instituţii de învăţământ medical superior si specialitaţi.
Durata de pregatire în cea de a doua specialitate, în regim cu taxa este cea prevazuta de Ordinul Ministerului Sanataţii nr. 1509/2008, cu modificarile si completarile ulterioare.

http://www.ms.gov.ro/?pag=178&id=12361  

 Lista locurilor şi a coordonatorilor pentru înscriere la a doua specialitate cu taxă sesiunea februarie 2013

 

Copyright © 2010-2017 Universitatea Grigore T. Popa - Iasi. Toate drepturile rezervate.