Universitatea Gr. T. Popa - Iasi UNIVERSITATEA DE MEDICINA ȘI FARMACIE
GRIGORE T. POPA  IAȘI
Skip to main content
Go Search
  

UMF Iasi > Relatii internationale > Erasmus+ Programme (2014-2020)
ERASMUS POLICY STATEMENT
 
UMF IASI ERASMUS CODE: ROIASI04
UMF IASI PIC NUMBER: 996296022
BIROUL ERASMUS +
 
Activitatea Biroului Erasmus+ al UMF IASI constă în coordonarea unor programe educaționale, sprijinite prin fonduri provenite de la Comunitatea Europeană. Deciziile privind acordarea acestor granturi sunt luate în conformitate cu politica stabilită de conducerea UMF Iasi, cu regulile impuse de Agentia Nationala pentru Programe Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale (http://www.erasmusplus.ro/invatamant-universitar-mobilitati ) si bineinteles cu regulile Programului Erasmus + stabilite de Comisia Europeana.

             Date de contact :
International Relations Office / Erasmus + Office
Homepage: www.umfiasi.ro
Postal address: 16 UNIVERSITATII STREET, 700115, IASI, ROMANIA
Vice-rector: MONICA HĂNCIANU, M.D., Ph.D. Professor of Pharmacognosy
email : monica.hancianu@umfiasi.ro
Erasmus Institutional Coordinator: CĂTĂLIN PRICOP, M.D., Ph.D. Associate Professor Urology,
email: bobopricop@yahoo.com
Erasmus Bilateral Agreements, Incoming students, Outgoing students: MIHAELA VACARIU SIROTTA
Phone number: +40.232.301.602
Fax: +40.232.211.820
E-mail address: email:mihaela.sirotta@umfiasi.ro
Application deadline for ERASMUS students: 10 of July for the first term or full academic year
15th of November for the second term

COORDONATORI ERASMUS

Facultatea de Medicină Prof. Dr. Cornelia Amălinei
Telefon +40.232.301615
Email: cornelia.amalinei@umfiasi.ro
cornelia_amalinei@yahoo.com

Facultatea de Medicină Dentară Șef lucr. dr. Cristina Popa
Telefon +40.232.301618
Email: oana.copacinschi@umfiasi.ro
cristina.popa@umfiasi.ro

Facultatea de Farmacie Conf. dr. Roxana Georgiana Taușer
Telefon +40.232.301617
Email: roxana.tauser@umfiasi.ro

Facultatea de Bioinginerie Medicală Prof. dr. Anca Lazăr
Telefon +40.232. 213573
Email: ancam_2002@yahoo.com

Ce înseamnă să fii student Erasmus?
 • sa fii inmatriculat la UMF IASI indifferent de nivelul de studiu ((licenţă,master, doctorat) şi indiferent de statut („bugetat” sau „cu taxă”);
 • să fii integralist după ultima sesiune de examene
 • sa detii un certificat de competenţă lingvistică in limba în care se predau cursurile la universitatea parteneră pentru care candidează
 • studiezi cel puţin un semestru la o universitate participantă la programul Erasmus+, cu care UMF Iasi are încheiat un acord bilateral, sau efectuezi un stagiu practic de 2 luni sau mai mult într-o universitate sau o instituție care desfășoară activități practice
 • primești o bursă al cărei cuantum este în funcție de durata mobilității. Aceasta este o bursă de cofinanțare
 • nu plătești taxe de înmatriculare, şcolarizare și evaluare la universitatea la care efectuezi mobilitatea;
 • ti se recunosc integral studiile sau stagiile efectuate în străinătate care sunt cuprinse în Learning Agreement sau Traineeship Agreement, conform regulamentului de recunoaștere a studiilor.
 • la întoarcere, depui un raport de activitate, însoțit de certificatul de prezență, și, după caz, de foaia matricolă (Transcript of records), cu notele și numărul de credite obținut

                                         SELECTIA ERASMUS 2018

Ghid pentru selectia studentului Erasmus 2018 
Procedura selectie studenti 2018
PREZENTARE BURSE ERASMUS 2018 LUNI 5 MARTIE ORA 12.30 IN AULA GEORGE EMIL PALADE
 ANUNT SELECTIE, LOCURI DISPONIBILE SI CONTINUT DOSAR CANDIDATURA COMPETITIA 2018-2019


 
SMS - Student Mobility Studies si SMP - Student Mobility Placement 

        Candidati eligibili selectia 2018-2019

-> Candidati eligibili lb. engleza
->Candidati eligibili lb. franceza
->Candidati eligibili lb. germana
->Candidati eligibili lb. italiana

TOȚI CANDIDAȚII ELIGIBILI PENTRU PROGRAMUL ERASMUS, SE VOR PREZENTA ÎN SALA SENAT A U.M.F. « GRIGORE T. POPA » IAȘI, LUNI, 26 MARTIE 2018 , ORA 7.45.

  CANDIDAȚII ELIGIBILI PENTRU PROGRAMUL ERASMUS, SE VOR PREZENTA ÎN SALA SENAT A U.M.F. « GRIGORE T. POPA » IAȘI, CONFORM URMĂTOAREI PROGRAMĂRI :
LUNI, 26 MARTIE 2018
   
Orele 8.00-12.00 – Candidatii eligibili inscrisi pentru interviu in limba franceza
   
Orele 12.00-13.30 – Candidatii eligibili inscrisi pentru interviu in limba germana
   
Orele 13.30-15.00 - Candidatii eligibili inscrisi pentru interviu in limba italiana
   
Orele 15.00 – 15.30 - Candidatii eligibili inscrisi pentru interviu in limba spaniola
MARTI, 27 APRILIE 2018
   
Orele 8.00 – 12.00 - Candidatii eligibili inscrisi pentru interviu in limba engleza

- Toti candidatii au fost admisi la interviu pentru limbile de studiu pentru care s-au inscris, exceptie facand persoanele care nu s-au prezentat la interviu

CLASAMENTE ERASMUS 28.03.2018 
 -> Clasament lb. engleza
 ->Clasament lb. franceza
 ->Clasament lb. germana
 ->Clasament lb. italiana
 ->Clasament lb. spaniola

 - ANUNȚ ALEGERE OPTIUNI MOBILITATE – 4 APRILIE 2018 ÎN SALA SENAT Toți candidații admiși sunt invitați să-și aleagă opțiunea de mobilitate în ședință publică, miercuri, 4 aprilie 2018 în Sala Senat după următorul program:
          -
Ora 7.30 - candidații admiși la limba germană, italiană și spaniolă
          - Ora 7.45 - candidații admiși la limba engleză și la limba franceză
                          
  REZULTATE SELECTIE ERASMUS 2018-2019

Documente necesare deplasarii in mobilitatea Erasmus dupa selectie 
 
REZULTATE SELECTIE (iunie 2018)
Documente necesare deplasarii in mobilitatea Erasmus
 • Mobilitățile de predare se realizează la o universitate participantă la programul LLP, cu care UMF Iasi are încheiat un acord bilateral;
 • Acordul bilateral cuprinde numărul cadrelor didactice care pot efectua o mobilitate pe durata unui an universitar
 • Sunt eligibile cadrele didactice care au un contract de muncă permanent cu UMF Iasi
 • Inainte de plecare, pentru fiecare cadru didactic în parte, se convine asupra unui program de predare, împreună cu univrsitatea parteneră. Subiectele conținute în programul de predare trebuie să facă parte din curricula universității gazdă. La încheierea perioadei de predare, institutia gazdă eliberează un certificat care să ateste realizarea programului convenit.

STT - Staff Training
Anunt burse de training (2018)

PRELEGERI CADRE DIDACTICE ERASMUS INCOMING

ERASMUS OPEN DOORS - 9 MARTIE 2017 ORA 13:30
 

     

 

 ARHIVA

Copyright © 2010-2017 Universitatea Grigore T. Popa - Iasi. Toate drepturile rezervate.