Universitatea Gr. T. Popa - Iasi UNIVERSITATEA DE MEDICINA ȘI FARMACIE
GRIGORE T. POPA  IAȘI
Skip to main content
Go Search
  

UMF Iasi > Relatii internationale > Deplasari cadre didactice
DEPLASARI CADRE DIDACTICE

Universitatea de Medicina si Farmacie “Gr.T. Popa” Iasi incurajeaza deplasarile cu caracter stiintific a tuturor membrilor comunitatii universitare. Vizibilitatea in comunitatea stiintifica nationala si internationala a fiecaruia dintre noi aduce beneficii intregii universitati. Deplasarile in strainatate ale cadrelor didactice, studentilor, doctoranzilor si a persoanelor din administratie pot fi: fara finantare din partea universitatii sau cu finantare (granturi de cercetare, contracte, cursuri postuniversitare, program Erasmus, Leonardo da Vinci, venituri proprii, etc). Aprobarea deplasarii se face pe baza unui formular tip. Formularul trebuie sa fie insotit, dupa caz, de actele doveditoare ale impactului stiintific si ale suportului financiar: invitatie, acceptul lucrarii, programul manifestarii, acceptul de la finantator in cazul granturilor CEEX, CNCSIS-TD, VIASAN, CNMP, etc. Cererea se depune la Decanatul Facultatii urmand sa ajunga prin Registratura la Biroul Relatii Internationale cu cel putin 15 zile inainte de efectuarea deplasarii. Cererile se aproba in sedinta de Birou Senat care are loc in fiecare zi de luni la orele 15.30
Cererile cu finantare vor fi vizate de:
  1. Sef disciplina / catedra, Decanul facultatii precum si, dupa caz, de coordonator Erasmus, director de contract/grant
  2. Serviciul Financiar – Contabilitate, pentru confirmarea fondurilor necesare deplasarii, sursa de finantare in conformitate cu legislatia in vigoare, sau confom cu baremurile prevăzute la proiectul/contractul respectiv.
Sumele care acoperă celelalte categorii de cheltuieli (transport, asigurări de sanatate taxe consulare, taxe de participare) vor fi precizate si, ulterior, sustinute cu documente justificative. Daca deplasarea are loc in timpul perioadei de activitate didactica, solicitantul va preciza modalitatea de suplinire a sarcinilor didactice (de completat anexa 2 din formular) urmand semnatura de luare la cunostinta a persoanei care suplineste. In termen de 7 zile de la revenirea in tara se va prezenta un RAPORT DE ACTIVITATE la Rectoratul Universitatii. Raportul de activitate cuprinde doua parti: prima stiintifica (obligatorie), a doua financiara (numai pentru cele cu finantare). Nedepunerea la timp a rapoartelor poate duce la refuzul aprobarii deplasarilor ulterioare
NB! In cazul deplasarilor in tara cu finantare, pentru decont, cadrele didactice vor ridica ordinul de deplasare de la Registratura UMF sau de la Rectorat, document care necesita a fi semnat si stampilat de institutia unde are loc deplasarea.

 Centralizare congrese, conferinte si simpozioane

     

 Documente utile

Copyright © 2010-2017 Universitatea Grigore T. Popa - Iasi. Toate drepturile rezervate.