Universitatea Gr. T. Popa - Iasi UNIVERSITATEA DE MEDICINA ȘI FARMACIE
GRIGORE T. POPA  IAȘI
Skip to main content
Go Search
  

APEL LA PROIECTE "Individual Fellowships" (IF)

Apelul la proiecte "Individual Fellowships"(IF) face parte din acțiunile Marie Sklodowska - Curie finanțate de Comisia Europeană și deschise tuturor domeniilor de cercetare.

IF sunt de interes pentru cercetători (postdoctoranzi și cercetători cu experiență) care doresc să:

 • Dobândească cunoștințe, abilități, competenţe noi ;
 • Lucreze pe proiecte de cercetare în context european sau în afara Europei ;
 • Dezvolte cariera la nivel european sau în afara Europei ;
 • Revină sau să işi reia cariera în Europa.
 • Acesta este un program de cercetare și de formare. Mobilitatea cercetătorului este obligatorie, iar durata variază în funcție de tipul de mobilitate (de la 1 la 3 ani), mobilitatea se poate realiza într-un stat membru, într-un stat asociat sau într-un stat terţ.

  Apelul la proiecte pune un accent deosebit pe formarea cercetătorului ( dobândirea de noi cunoştinţe în cadrul instituției gazdă) și transferul de cunoștințe de la cercetător către instituție. Sunt eligibile instituțiile din sectoarele academice și non-academice.

  Mobilitatea vă poate interesa direct sau poate permite unuia dintre colegii dvs. (dintr-un stat membru, asociat sau o parte terță) să fie primit în laboratorul dumneavoastră.

  Nu există nici o condiţie de naționalitate sau de vârstă.

  Termenul limită pentru depunerea proiectelor este 12 septembrie 2018.

  Pentru mai multe detalii puteţi să o contactaţi pe Doamna Emilie Sablon, la adresa : emilie.sablon@univ-lyon3.fr.

  Plaquette IF 2018Festival al Studenţilor Francofoni in Europa Centrală şi Orientală, 2018 – ‘’Diferiţi impreună’’

Informaţii la adresa : Appel à candidatures 2018 : Festival des étudiants francophones en Europe centrale et orientale « Divers ensemble » - AUF


CONCURS "PARLE-MOI SCIENCE!" organizat de AUF
Informatii Suplimentare
Prezentare


BURSE DE PERFECŢIONARE IN DOMENIUL SĂNĂTĂŢII – TRATAMENTUL ARSURILOR
Termen limită de trimitere a candidaturilor – 31 martie 2018
Pentru informaţii suplimentare accesaţi adresa de mai jos :
https://ro.ambafrance.org/Burse-de-perfectionare-in-domeniul-sanatatii-tratamentul-arsurilor


Burse de excelenţă postdoctorale in Franţa (o lună) - 2018

Sunt burse de cercetare postdoctorală in domeniul:

 • Sănătate;
 • Farmacie;
 • Amenajarea teritoriului;
 • Agricultură, agronomie, agroalimentar, ştiinţe veterinare.

Condiţii :

 • Să fii cercetător de naţionalitate română ce are cel mult 6 ani de la susţinerea tezei de doctorat ;
 • Să nu fi beneficiat niciodată de o bursă de tip postdoctorat din partea Ambasadei Franţei ;
 • Să fie disponibil pentru un sejur de o lună in Franţa in perioada 1 iunie 2018 – 31 decembrie 2018 .

Avantaje :

 • 1100 euro/lună pentru cheltuieli curente;
 • Cazare ;
 • Asigurare socială/medicală ;
 • Transfer gratuit aeroport – oraşul de studiu.

Trimiterea candidaturilor se face până la data de 31 martie 2018.

Informaţii suplimentare la adresa :
http://institutfrancais.ro/Bucuresti/text/89/NIVEAU_POSTDOCTORAT/133


Apel AUF pentru participarea la manifestări ştiinţifice francofone

Data de publicare : 16.01.2018
Data limită : 31.12.2018

În atenţia cadrelor didactice/cercetătorilor/doctoranzilor/postdoctoranzilor francofoni

Vă aducem la cunoştinţă Apelul la candidaturi al Biroului pentru Europa Centrală şi Orientală al Agenţiei universitare a Francofoniei (AUF), pe anul 2018, pentru ‘’SOUTIEN À LA PARTICIPATION AUX MANIFESTATIONS SCIENTIPHIQUES.

Acest appel se referă la sprijin financiar acordat de AUF pentru participarea cu lucrări editate in limba franceză, a cadrelor didactice/cercetătorilor/doctoranzilor/postdoctoranzilor francofoni din regiunea Europa Centrală si Orientală, la manifestări ştiinţifice (congrese, colocvii, simpozioane, zile ştiinţifice, etc.)

Condiţiile pentru participarea la acest tip de bursă sunt:

 • depunerea cererii de sprijin financiar, obligatoriu on-line la adresa https://formulaires.auf.org/, insotita de documentele indicate la pct. 7 a prezentului regulament.
 • acordul universității de origine;
 • dovada contribuţiei participantului la manifestarea ştiinţifică respectivă (acceptarea lucrării spre prezentare);
 • dosarele de candidatură se depun electronic, la adresa https://formulaires.auf.org, cu cel puţin 6 săptămâni înainte de data începerii manifestării.
 • să nu fi beneficiat de același tip de finanţare AUF în anul calendaristic 2017;
 • declararea oricărei alte surse de finanțare ;

Regulamentul apelului este disponibil la adresa de mai jos:

https://www.auf.org/europe-centrale-orientale/nouvelles/appels-a-candidatures/soutien-a-participation-aux-manifestations-scientifiques-appel-a-candidatures-2018/


CONCURS A.U.F. pentru doctoranzi

“Ma thèse en 180 secondes”

Concurs in România: 3 minute pentru prezentarea tezei de doctorat in limba franceză, lansat de Agenţia Universitară a Francofoniei in colaborare cu Institutul Francez din România.

Inscrieri intre 1 decembrie 2017 – 1 februarie 2018 la: mt180@institutfrançais.ro

Mai multe informaţii la: www.institutfrançais.ro si www.auf.org


BURSE AMGEN SCHOLARS EUROPE PENTRU STUDENŢI – DEADLINE 1 FEBRUARIE 2018

http://amgenscholars.com/europe-program

    Amgen Scholars Europe Programme applicants must be:

 • Undergraduate students enrolled in colleges or universities in EUROPE; and
 • Undergraduate students who have not completed their bachelor’s or first degree (or its equivalent) prior to participating in the Programme.
  Europe Programme applicants must also have:
 • A strong record of academic performance; and
 • An interest in pursuing a Ph.D

BURSE DAAD 2017


Serviciul German de Schimb Academic (DAAD) scoate și în acest an la concurs burse de studiu și cercetare în Germania pentru studenți, absolvenți, doctoranzi și cadre didactice din cadrul instituțiilor de învățământ superior și cercetare din România.
Un tabel sinoptic al celor mai importante programe de burse DAAD poate fi consultat la următoarea adresă: http://bit.ly/burseDAAD-Tabel.
Oferta completă a programelor de burse DAAD România este accesibilă aici: http://bit.ly/burseDAAD18-19 .
 • Programul de Rezidenţiat în Luxembourg
  UMF Iași a semnat, în anul 2015, un acord de parteneriat cu Centre Hospitalier de Luxembourg (CHL), în temeiul căruia cele două instituții doresc să dezvolte relații de cooperare în domeniul educației și cercetării printr-un program de formare profesională a medicilor rezidenți. Prima sesiune de selecție a medicilor rezidenți care vor beneficia de aceste burse a avut loc în luna mai a anului 2016.
  Procedura selectie 2016 aici
  Procedura selectie 2017 aici

 INFORMATII UTILE

 Arhiva Burse DAAD

Copyright © 2010-2017 Universitatea Grigore T. Popa - Iasi. Toate drepturile rezervate.