Universitatea Gr. T. Popa - Iasi UNIVERSITATEA DE MEDICINA ȘI FARMACIE
GRIGORE T. POPA  IAȘI
Skip to main content
Go Search
  

UMF Iasi > Programe europene > E-mediqual

CALITATE ŞI COMPETENŢĂ  PROFESIONALĂ EUROPEANĂ ÎN EDUCAŢIA MEDICALĂ ŞI ÎN MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢILOR EDUCAŢIONALE - E-MEDIQUAL”


Perioada de implementare
: 3 ani (1 ianuarie 2011 - 31 decembrie 2013)
Valoarea totala a proiectului: 20018193.45 lei

Aplicant: Universitatea de Medicina si Farmacie "Victor Babes" Timisoara

Parteneri:

Obiectivele proiectului

Obiectivul major al proiectului: extinderea oportunitatilor de invatare si imbunatatirea calitatii procesului educational din universitatile de medicina si farmacie, printr-o dezvoltare curiculara armonizata transnational si multiregional si prin dezvoltarea si implementarea de mecanisme si intrumente inovative, de natura informatica, cu rol de suport, monitorizare si evaluare a predarii si invatarii si de eficientizare a managementului universitar si al adaptarii la cerintele pietei muncii.

Efectele pozitive pe termen lung sunt:

·         dezvoltarea unei retele educationale omogene, bazata pe criterii valorice similare, nediscriminatorii, asigurand o mai buna functionare a sistemului Bolognia la nivel transnational si multiregional;

·         stimularea proceselor inovative de dezvoltare a calitatii cadrului curicular national;

·         imbunatatirea absorbtiei pe o piata competitiva a muncii, prin dezvoltarea abordarii inovative a procesului de educatie medicala, respectiv,

·         cresterea dimensiunii europene a procesului de formare profesionala pentru sanatate in Romania.

Obiective specifice:

                     I.        Asigurarea mijloacelor si resurselor necesare functionarii structurii multiregionale si transnationale pentru inovare si dezvoltare curiculara, formata in cadrul proiectului.

                    II.        Sustinerea metodelor de educatie colaborativa si invatare autonoma si de eficientizare a managementului educational in cadrul parteneriatului creat, prin dezvoltarea unui sistem software (portal web) cu functiuni de invatare si socializare adresate comunitatii studentesti si cadrelor universitare si de conecare dinamica la piata muncii.

                  III.        Dezvoltarea competentelor in domeniul dezvoltarii curiculare, al invatamantului colaborativ si al utilizarii sistemelor pentru "blended learning" a partenerilor romani, in vederea eficientizarii proceselor de transfer de know-how educational in cadrul partenriatului transnational.

                   IV.        Imbunatatirea calitatii activitatilor de educatie medicala prin implementarea unei noi structuri curiculare, cu caracter integrativ, orientata catre student si sustinuta prin mijloace software inovative de monitorizare si evaluare a calitatii,

                    V.        Dezvoltarea si adaptarea programelor de studii universitare a partenerilor romani, in scopul cresterii calitatii procesului educational si a competentelor clinice dobandite de studenti pe parcursul ciclului de licenta,

                   VI.        Extinderea oportunitatilor de invatare si inovare, prin crearea unei noi structuri administrative vizand dezvoltarea abilitatilor si cunostintelor in domeniul educatiei medicale si al managementului educational .

                 VII.        Cresterea vizibilitatii consortiului transnational, prin promovarea programului si a a rezultatelor din cadrul proiectului pe tot parcursul implementarii.

               VIII.        Implementarea activitatilor specifice managemntului de proiect orientat catre obiective.

Rezultate anticipate

Indicatori "output":

A1) Formarea echipei de management si implementare; Acces prin internet la informatiile despre proiect;

A2) Consiliere transnationala in domeniul dezvoltarii curiculare pentru 5 universitati; Documente consultative semestriale privind evolutia proiectului; Consilierea celor cinci universitati romanesti in activitatile cu impact strategic;

A3) Conectarea la un spatiu virtual transnational a unui numar de 7 univeristati de medicina; Dotarea cu tehnica de calcul, birotica, consumabile a 5 universitati romanesti;Conectarea a 5 universitati la sistemul integrat de management educational; Implementarea a 5 instrumente software inovative pentru educatie si management universitar; Un sistem de comunicare si educatie colaborativa transnational, functional;

A4) Cursuri si seminarii organizate in 5 universitati; Abilitati antreprenoriale si educationale dezvoltate prin cursuri simultane la nivel multiregional;

A5) Personal didactic din staff-ul universitar, pregatit in domeniul curicular si managerial; Retele de cunoastere dezvoltate la nivel european; Un seminar cu participare internationala majora in domeniul curicular;

A6) Sapte studii comparative realizate in domeniul curicular; Un plan metodologic de actiune agreat la nivel transnational; O curicula cu structura si continut imbunatatit implementata; Calitatea educatiei medicale imbunatita la toti cei 5 parteneri;

A7) Abilitati clinice introduse in programele de studiu a partenerilor romani ; 5 centre pentru abilitati clinice functionale.

A8) Prezentare in mass media a realizarilor proiectului; Dialog cu autoritatile de la nivel national;

A9) Activitatile proiectului realizate de toti cei sapte parteneri; Incadrarea in limita resurselor alocate. Activitati realizate la nivelul de calitate angajat.

Indicatori "result":

A1) 42 de persoane nominalizate pentru activitati precise in cadrul proiectului; Un set de actiuni planificate pentru intalnirea de debut a proiectului;o pagina web cu sase legaturi (link-uri) la site-urile partenerilor;

A2) Sase rapoarte consultative privind stadiul si evolutia proceselor; 16 profesori din staff-ul universitar cu experienta in dezvoltare universitara la nivel transnational;

A3) 9000 de studenti, masteranzi, doctoranzi si cadre didactice in baza de date; O aplicatie de tip blended learning activa ; Un mediu virtual de socializare si de conectare la piata muncii; Un mecanism dinamic de evaluare si selectie a ideilor inovative de proiecte "virtual project arena"; O aplicatie de baze de date pentru management educational distribuit; Un instrument software de suport , monitorizare, si evaluare a calitatii activitatilor educationale cu 300 de tinere cadre didactice utilizatori;

A4) 3 locuri de munca nou create in domeniul formarii profesionale; 650 de tineri (studenti, masteranzi si doctoranzi) participanti la activitati de informare, instruire dirijata (sincrona si asincrona); 30 seminarii web (webinar) organizate;

A5) 72 de pofesori si personal universitar, participanti la cursuri de formare, semninarii si schimburi de experienta; 120 de participanti la simpozionul international pe teme de dezvoltare curiculara si educatie;

A6) Un set de parametri educationali validati; Un set de descriptori sectoriali de invatare; Un continut curicular armonizat la nivel transnational; O structura curiculara noua, implementata;

A7) O lista de competente clinice agreata transnational; Un set de descriptori sectoriali de invatare; 6 programe de studiu modificate ; Sisteme de simulare activitati clinice in toate cele cinci universitati romanesti;

A8) Trei conferinta de presa; 3000 de pliante, 1000 prospecte; 120 postere, sapte pagini web, cinci panouri de informare;

A9) 12 Rapoarte intermediare, 6 rapoarte de evaluare interna a catitatii ; implementere sistem de management al documentelor la nivel de parteneriat; un raport final; un raport de audit: Indicatori "result", calitativi: Acceptarea in proportie de 100% a planurilor de actiune la nivel transnational si mutiregional (A2); Cresterea cu 500% a numarului de utilizatori ai aplicatiilor informatice (A3); Imbunatatirea cu 40-80% a dotarii de comunicatii la parteneri; Integrarea in proportie de 100% a instumentelor software in aplicatiile software a partenerilor romani (A3) Imbunatatirea cu 80-100% a abilitatilor didactice si antrepreoriale (A4) Cursuri specifice 65% si nespecifice 35% finalizate de staff-ul universitar si participantii romani la proiect (A5), Cresterea cu 60-80% a nivelului de cunostinte a personalului roman (A5) Cresterea cu 60-100% a calitatii cunostintelor tranferate (A6); Recunoasterea transnationala in proportie de 100% a calitatii noii curicule (A6); Cresterea cu 100% a calitatii proceselor de suport, monitorizare si evaluare a invatarii (A6); Cresterea abilitatilor clinice fundamentale la studenti cu 100% (A7); Cresterea cu 100% a cunostintelor legate de dezvoltarea curiculara in universitatile partenere (A8);

 

Echipa Proiect U.M.F. “Grigore T. Popa ” Iași

Nr. Crt.

Nume / Rol in cadrul proiectului

Tip activitate

Incadrare Expert

1.

AZOICAI Doina
Manager Proiect Regional Manager local

Management (general)

Expert categoria A

2.

SERBAN Ionela Lacramioara
Responsabil Tehnic pentru Implementare - Manager Executiv Local

Management (executiv)

Expert categoria A

3.

DRUGUS Dana
Responsabil Financiar

Management (executiv)

Expert categoria B

4.

PIEPTU Dragos
Expert Dezvoltare Curricula

Implementare

Expert categoria A 

5.

SERBAN Dragomir Nicolae
Expert Metodologie

Implementare

Expert categoria A

6.

DUMA Odetta
Expert Management Universitar

Implementare

Expert categoria A

7.

IOAN Beatrice Gabriela
Expert Stiintific – Disc. Preclinic

Implementare

Expert categoria B

8.

GHEUCA Solovastru Laura
Expert Stiintific – Disc.Clinic

Implementare

Expert categoria B

9.

SERBAN Ileana
Responsabil Logistica

Implementare

Expert categoria C

10.

MARCIUC Bogdan
Asistent Manager Local

Implementare

Expert categoria C

 

 Noutati

     

 E-mediqual

Folder: Prezentari Scoala de VaraPrezentari Scoala de Vara
Folder: VideoconferintaVideoconferinta
Folder: MinuteMinute
Studiul_ficatului.pdfStudiul_ficatului
prezentare_proiect.pdfprezentare_proiect
OdettaDuma_PresentationQuestionnaire.pdfOdettaDuma_PresentationQuestionnaire
Copyright © 2010-2017 Universitatea Grigore T. Popa - Iasi. Toate drepturile rezervate.