Universitatea Gr. T. Popa - Iasi UNIVERSITATEA DE MEDICINA ȘI FARMACIE
GRIGORE T. POPA  IAȘI
Skip to main content
Go Search
  

UMF Iasi > Programe europene > E-learning
PLATFORMA DE E-LEARNING LA UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "GR.T. POPA" IASI PENTRU STUDENTI, MASTERANZI, DOCTORANZI SI REZIDENTI


Uniunea Europeana

Guvernul Romaniei

Instrumente Structurale 2007-2013

Programul Operational Sectorial „Cresterea Competitivitatii Economice”
„Investitii pentru viitorul dumneavoastra”
- proiect co-finantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala -

Iasi, noiembrie 2009
Universitatea de Medicina si Farmacie "Gr.T. Popa" - Iasi, cu sediul in str.Universitatii nr.16, Iasi, 700115, România, deruleaza, incepand cu data de 17.09.2009, proiectul PLATFORMA DE E-LEARNING LA UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "GR.T. POPA" IASI PENTRU STUDENTI, MASTERANZI, DOCTORANZI SI REZIDENTI“, co-finantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala. Valoarea totala a proiectului este de 6418136 lei, din care asistenta financiara nerambursabila este de 5285523 lei. Proiectul se implementeaza in localitatea Iasi pe o durata de 15 luni.
Obiectivul proiectului este realizarea unui sistem e-learning la Universitatea de Medicina si Farmacie “Gr. T. Popa” din Iasi. Prin implementarea proiectului „Platforma de e-learning la Universitatea de Medicina si Farmacie "Gr.T. Popa" Iasi pentru studenti, masteranzi, doctoranzi si rezidenti”, universitatea va dispune intr-un an de zile de un portal web care ii va permite extinderea (virtuala) a salii de curs in interiorul campus-urilor studentesti, a caminelor, acasa si la serviciu, ceea ce va aduce beneficii tuturor celor implicati in procesul de invatamânt, si anume cursanti, cadre didactice si UMF Iasi.


Principalele beneficii aduse cursantilor sunt:

 • acces la toata documentatia de curs,
 • acces la majoritatea documentatiei suplimentare de curs,
 • examinare transparenta si obiectiva realizata integral prin mijloace electronice (verificari pre-examen, teste si evaluari scrise),
 • dezvoltarea unui mediu colaborativ atat intre cursanti cat si intre acestia si cadrele didactice. Astfel, cursantii isi vor dezvolta deprinderile legate de munca in echipa, asumarea de responsabilitati,
 • dezvoltarea deprinderii de a utiliza tehnologii noi pentru a creste eficienta activitatilor derulate.

Un alt grup de beneficiari il reprezinta cadrele didactice de la Universitatea de Medicina si Farmacie “Gr. T. Popa” din Iasi. Prin utilizarea platformei de e-learning acestea:

 • vor fi mai eficiente in activitatea desfasurata, fiind scutiti de o parte a muncii administrative. Astfel, cadrele didactice isi vor putea aloca mai mult timp activitatilor stiintifice datorita scaderii duratei de elaborare si a productie materialelor de curs,
 • vor fi scutite de rezolvarea unor contestatii referitoare la instrumentele si metodele de evaluare folosite,
 • vor putea colabora mai usor atat intre ele cat si cu studentii, ceea ce va determina in timp o crestere a spiritului de echipa si de apartenenta la o comunitate profesionala speciala,
 • vor avea la dispozitie instrumente noi si moderne de evaluare a cursantilor ceea ce va permite cresterea calitatii activitatilor educationale derulate.
Desigur, un beneficiar important al investitiei este Universitatea de Medicina si Farmacie “Gr. T. Popa” din Iasi. Prin implementarea proiectului universitatea va beneficia de:
 • cresterea nivelul calitativ al actului educational,
 • cresterea calitatii informatiilor suport pentru decizii manageriale si curiculare,
 • cresterea eficientei activitatilor derulate,
 • imbunatatirea culturii organizationale prin dezvoltarea spiritului colaborativ intre membri,
 • o imagine mai buna in mediul universitar romanesc si international fiind prima universitate din Romania care va implementa un sistem de e-learning la un asemenea nivel din punct de vedere al impactului.

Detalii suplimentare puteti obtine de la:
Persoana de contact: DANIELA DRUGUS
Director General Administrativ
Tel. 0232-301622; Fax: 0232-301856;
e-mail: daniela.drugus@dirgen.umfiasi.ro


Programul Operational Sectorial „Cresterea Competitivitatii Economice”
„Investitii pentru viitorul dumneavoastra”
- proiect co-finantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala -

PLATFORMA DE E-LEARNING LA
UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "GR.T. POPA" IASI

     
Copyright © 2010-2017 Universitatea Grigore T. Popa - Iasi. Toate drepturile rezervate.