Universitatea Gr. T. Popa - Iasi UNIVERSITATEA DE MEDICINA ȘI FARMACIE
GRIGORE T. POPA  IAȘI
Skip to main content
Go Search
  
Organizare > Pages > default.aspx  

Home 

UMF Iasi > Organizare
 

ORGANIZAREA UNIVERSITATII
UMF  "Gr. T. Popa" Iasi cuprinde, potrivit legii, următoarele unitati structurale: Facultati, Departamente, Catedre – precum şi alte structuri funcţionale cum ae fi unităţi de cercetare, centre de excelenţă, biblioteci, editură de carte universitară, servicii administrative, de resurse umane, financiar-contabil, sociale .
UMF Iasi este structurata in doua compartimente principale subordonate Rectorului universitatii:
I. ACADEMIC :
 Prorector studii universitare (licenta si masterat) si evaluare academica
 Prorector studii universitare educatie medicala continua si rezidentiat
  Prorector cercetare stiintifica, programe doctorat, relatii internationale si parteneriate academice
  Prorector probleme sociale si studentesti
  Cancelaria universitatii
  Facultatea de Medicina
  Facultatea de Medicina Dentara
  Facultatea de Farmacie
  Facultatea de Bioinginerie Medicala
II. ADMINISTRATIV :
  Director General Administrativ
  Departamentul Managementul programelor de cercetare stiintifica
  Departamentul S.P.U. si Managementul veniturilor realizate
  Director adjunct
  Oficiul juridic
  Audit public intern
  Control financiar preventiv propriu
  Mangementul calitatii
  Directia financiar - contabila
Pentru detalii suplimentare vezi Organigrama UMF Iasi.

 

 SERVICII UNIVERSITARE

  • Biblioteca- Director: Prof. Viorica Scutariu, tel: +40.232.218.224
  • Directia de Comunicatii - Director: Adrian Ciureanu, tel:+40.232.301.622
  • Editura – Tipografia “Gr.T.Popa”- Sef serviciu: Sorin Popescu, tel: +40.232.301.768
  • Centrala telefonica - Mihaela Chiriac , tel: +40.232.301.600
  • Camine - Sef Serviciu: Ec. Mihaela Timofte, tel: +40.232.276.287
  • Cantina “1 Decembrie” - tel: +40.232.261.077
  • Bufet Studentesc - Administrator: Valentin Rusu, tel: +40.232.301.720
Copyright © 2010-2017 Universitatea Grigore T. Popa - Iasi. Toate drepturile rezervate.