Universitatea Gr. T. Popa - Iasi UNIVERSITATEA DE MEDICINA ȘI FARMACIE
GRIGORE T. POPA  IAȘI
Salt la conținutul principal
Se începe căutarea
  

Depresia – cauza sau efectul unei vieți neîmplinite 

Cu ocazia Zilei Internaționale a Sănătății Mintale, Serviciul de Consiliere și Orientare Profesională (S.C.O.P) organizează în data de 10 octombrie 2018, orele 17 – 19 în Aula “Emil Palade" conferința cu titlul “Depresia – cauza sau efectul unei vieți neîmplinite".

Acest eveniment își propune să promoveze în rândul studenților importanța serviciilor de sănătate mintală și să minimalizeze etichetarea socială asociată cu ideea  accesării acestui tip de servicii.

Printre subiectele abordate se numără: cauze, simptome, mituri, modalități de intervenție, principii etice în tratamentul depresiei.

Lectorii evenimentului sunt: Prorector Prof. Dr. Beatrice Gabriela Ioan, psiholog Ioana Monica Ciolan, psiholog Corina Dondaș cu invitatul special, Şef lucr.univ.dr.Romeo Petru Dobrin, medic primar psihiatru.

Evenimentul se adresează tuturor studenților, cadrelor didactice și persoanelor interesate de acest subiect.

Vă așteptăm în număr cât mai mare!


À l'occasion de la Journée Internationale de la Santé Mentale, le Service de Conseil et d'Orientation Professionnelle (SCOP) organise, le 10 octobre 2018, entre 17 et 19 heures dans la salle "Emil Palade" la conférence "Dépression - La cause ou l'effet d'une vie non accomplie".

Cet événement a comme objectif de faire découvrir aux étudiants l’importance des services de santé mentale et de minimiser l’étiquetage social associé à l’idée d’accéder à ce type de services.

Parmi les sujets abordés on note: les causes, les symptômes, les mythes, les moyens d’intervention, les principes éthiques dans le traitement de la dépression.

Les intervenants de l’événement sont: la professeure Beatrice Gabriela Ioan, la psychologue Ioana Monica Ciolan, la psychologue Corina Dondaş avec l’invitée spéciale, le docteur Romeo Petru Dobrin, , psychiatre principal.

L'événement s'adresse à tous les étudiants, enseignants et personnes intéressées par le sujet.

Nous vous attendons nombreux!


On the occasion of the International Day of Mental Health, the Service for Counseling and Professional Orientation (SCOP) organizes on October 10, 2018, 5:00 p.m. - 7:00 p.m.in the "Emil Palade Hall" the conference "Depression - the Cause or the Effect of an Unfulfilled Life".

This event aims to promote among students the importance of mental health services and to minimize the social stigma associated with the idea of ​​accessing this kind of services.

Among the topics covered are: causes, symptoms, myths, ways of intervention, ethical principles in the treatment of depression.

The lecturers of the event are: Prof. Dr. Beatrice Gabriela Ioan, psychologist Ioana Monica Ciolan, psychologist Corina Dondaş and the special guest, Şef lucr.univ.dr.Romeo Petru Dobrin, primary psychiatrist.

The conference is addressed to all the students, professors and people interested in this subject.

We look forward to seeing you at our event!

 
Copyright © 2010-2017 Universitatea Grigore T. Popa - Iasi. Toate drepturile rezervate.