Universitatea Gr. T. Popa - Iasi UNIVERSITATEA DE MEDICINA ȘI FARMACIE
GRIGORE T. POPA  IAȘI
Skip to main content
Go Search
  

UMF Iasi > Directia administrativa > Taxe universitare
 

TAXE  UNIVERSITARE /UNIVERSITY FEES/ FRAIS DE SCOLARITÉ :

Studentii  pot  achita  taxele    de  studii  in   conturile   deschise  astfel:

Students may pay tuition fees in the following accounts:

Les étudiants peuvent payer les frais de scolarité sur les comptes suivants:

BENEFICIAR / BENEFICIARY / BÉNÉFICIAIRE:

Universitatea de Medicina și Farmacie „ Grigore T.Popa“ Iași

„ Grigore T.Popa“ University of Medicine and Pharmacy Iasi

„ Grigore T.Popa“ Universite de Medecine et Pharmacie Iasi

CUI: 4701100

BANCA / BANK / BANQUE:

Ø pentru  studentii români  și studenții aparținând  statelor  UE

Ø for Romanian students and  students from EU countries

Ø pour les étudiants roumains et étudiants appartenant au pays de l'UE 

TAXĂ  în LEI / FEES in LEI / FRAIS in LEI: 

1.B.R.D.- Groupe  Societe Generale
Sucursala Iasi , Iasi, str. A. Panu nr. 1B-2A
Cont   LEI  IBAN -  RO52BRDE240SV02421982400
Cod swift: BRDEROBU 

2. BANCA COMERCIALA ROMANA
Str. Palat nr.11, cod postal 700019, Iasi
Cont  LEI  IBAN  - RO59RNCB0175033582340053
Cod swift: RNCBROBU

3. ALPHA BANK –Agentia Independentei
Bulevardul Independentei nr.10, Bl.R4, Iasi
Cont LEI IBAN  - RO76BUCU2362235340604RON
Cod swift: BUCUROBU

4. TREZORERIA MUN. IASI
Str.Anastasie Panu nr.26,cod postal 700020, Iasi
Cont LEI IBAN - RO44TREZ40620F330500XXXX
Cod swift:TREZROBU

 

Ø pentru   studenții aparținând statelor  NON-UE

Ø for students from NON-EU countries

Ø pour les étudiants de pays NON-EU

TAXA  în  EURO / FEES in EURO / FRAIS in EURO: 

1.B.R.D.- Groupe  Societe Generale
Sucursala Iasi , Iasi, str. A. Panu nr. 1B-2A
Cont euro  IBAN -  RO40BRDE240SV34042282400
Cod swift: BRDEROBU 

2.ALPHA BANK –Agentia Independentei
Bulevardul Independentei nr.10, Bl.R4, Iasi
Cont euro  IBAN  - RO23BUCUE01187022511EU98
Cod swift: BUCUROBU

3. BANCA COMERCIALA ROMANA
Str. Palat nr.11, cod postal 700019, Iasi
Cont euro  IBAN  - RO32RNCB0175033582340054
Cod swift: RNCBROBU

 

NOTĂ: Numele si prenumele , CNP-ul , facultatea , anul de studiu si specializarea pentru care se achita taxa , disciplina , numarul de credite achitat, profesorul.

NOTE: Name and surname, Personal Identification Number, year of study and specialization for which the fees are paid, discipline, number of credits, professor's name

REMARQUE: Nom et prénom, le numéro d'identification personnel, l'annéee d'etudes et la specialization pour lesquels les frais sont payés, la discipline, le numéro de credits, le nom de l'énseignant.

     

 Plati BRD

Copyright © 2010-2017 Universitatea Grigore T. Popa - Iasi. Toate drepturile rezervate.