Universitatea Gr. T. Popa - Iasi UNIVERSITATEA DE MEDICINA ȘI FARMACIE
GRIGORE T. POPA  IAȘI
Skip to main content
Go Search
  
UMF Iasi > Cercetare > Pages > Eticacercetarii.aspx  

Etica cercetării 

UMF Iasi > Cercetare > Etica cercetării
 

ETICA CERCETĂRII


În atenţia celor care realizează studii de cercetare sub egida Universităţii de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” Iaşi

     Ca urmare a alinierii la standardele etice de cercetare europeană şi în urma deciziei Biroului Senat nr. 419 din 28.05.2008, toate proiectele de cercetare din cadrul U.M.F. "Gr. T. Popa" Iaşi, inclusiv cele derulate în cadrul Şcolii doctorale vor fi supuse avizului etic ÎNAINTE de derularea cercetării propriu zise. În acest sens, investigatorii principali sunt rugaţi să adreseze Comisiei de etica cercetării cu următoarele documente:
  • Cerere pentru avizul etic, în care să se specifice: numele grantului şi al investigatorului principal, eventuala finanţare, aprobată sau în curs de aprobare (situaţie în care se va menţiona data limită de depunere a dosarului), eventualii parteneri (cerere tip pentru depunerea unui proiect)
  • Copie după protocolul şi metodologia studiului
  • Formularul de consimţământ în cazul studiilor pe subiecţi umani, realizat după ghidul informativ de pe site.

Pentru cercetările în parteneriat, în cazul în care investigatorul principal/şeful de proiect este dinafara U.M.F. "Gr. T. Popa" Iaşi şi cere completarea propriului formular de consimţământ, acesta va fi ataşat în plus pe lângă formularul recomandat de U.M.F. "Gr. T. Popa" Iaşi. În cazul în care cercetătorul din U.M.F. "Gr. T. Popa" Iaşi este coordonatorul principal al studiului, acesta va cere coordonatorilor secunzi din alte centre universitare sau unităţi de cercetare partenere să obţină avizul etic local.

În cazul cercetării pe animale se vor preciza condiţiile de lucru cu aceste animale, sursa de procurare a animalelor, tipul şi numărul animalelor, explicaţia necesităţii acelei specii, explicaţia necesităţii acelui număr, protocolul de cercetare pe animale (inclusiv metodele de eutanasiere dacă este cazul, sau situaţia animalelor dupa terminarea experimentului etc.).

Comisia de etică a cercetării se va întruni şi va lucra după regulamentul intern stabilit, aprobat de Senatul U.M.F. şi publicat pe site-ul U.M.F.

     După acordarea avizului etic, orice efect advers apărut la subiecţii de cercetare pe parcursul derulării studiului va fi raportat comisiei de etica cercetării. Comisia de etica cercetării îţi arogă dreptul de a-şi declina avizul etic în cazul nerespectării principiilor etice şi/sau a legislaţiei cercetării.

     Informatii suplimentare puteti primi de la:
          Conf. univ. dr. Cristina Gavrilovici, preşedintele Comisiei de Etica Cercetării (email: cri.gavrilovici@umfiasi.ro)

 REGLEMENTARI

Copyright © 2010-2017 Universitatea Grigore T. Popa - Iasi. Toate drepturile rezervate.