Universitatea Gr. T. Popa - Iasi UNIVERSITATEA DE MEDICINA ȘI FARMACIE
GRIGORE T. POPA  IAȘI
Skip to main content
Go Search
  

UMF Iasi > Cercetare > Granturi > Granturi interne 2018


 

 

 

 

Nu s-a depus nici o contestație

 

Rezultate eligibilitate 

Grantul Tânărului Cercetător

Nr. crt.

Nume şi prenume aplicant

Facultatea

Rezultat eligibilitate

Observații

1

Bilha Stefana Catalina

Medicină

Eligibil

 

2

Chicos Andrei

Medicină

Eligibil

 

3

Cusai Badarau Silvia Corina

Medicină

Eligibil

 

4

Gilca-Blanariu Georgiana Emmanuela

Medicină

Eligibil

 

5

Grosu Ionela Alina

Medicină

Eligibil

 

6

Hanganu Bianca

Medicină

Eligibil

 

7

Mastaleru Alexandra

Medicină

Neeligibil

Numărul membrilor echipei proiectului este mai mare decât 4

8

Maxim Roxana

Medicină

Neeligibil

Numărul membrilor echipei proiectului este mai mare decât 4

9

Mihai Cosmin-Teodor

Medicină

Eligibil

 

10

Popa Raluca

Medicină

Eligibil

 

11

Bujor Alexandra

Farmacie

Eligibil

 

12

Gherman Simona Petronela

Farmacie

Eligibil

 

13

Iacob Andreea Teodora

Farmacie

Eligibil

 

14

Iancu Cristina Elena

Farmacie

Eligibil

 

15

Slencu Bogdan Gabriel

Farmacie

Eligibil

 

16

Baciu Elena Raluca

Medicină Dentară

Eligibil

 

17

Balan Vera

Bioinginerie Medicală

Eligibil

 

 

Grant IDEI Echipe

Nr. crt.

Nume şi prenume aplicant

Facultatea

Rezultat eligibilitate

Observații

1

Covali Ana

Bioinginerie Medicală

Eligibil

 

2

Gavrilovici Cristina

Medicină

Eligibil

 

3

Hinganu Marius

Medicină

Eligibil

 

4

Popa Tudor Ovidiu Narcis

Medicină

Eligibil

 

5

Stefanescu Raluca

Farmacie

Eligibil

 

6

Stoica Bogdan

Medicină

Eligibil

 

 

 

Listă proiecte depuse

Grantul Tânărului Cercetător

Nr. crt.

Nume şi prenume aplicant

Facultatea

1

Bilha Stefana Catalina

Medicină

2

Chicos Andrei

Medicină

3

Cusai Badarau Silvia Corina

Medicină

4

Gilca-Blanariu Georgiana Emmanuela

Medicină

5

Grosu Ionela Alina

Medicină

6

Hanganu Bianca

Medicină

7

Mastaleru Alexandra

Medicină

8

Maxim Roxana

Medicină

9

Mihai Cosmin-Teodor

Medicină

10

Popa Raluca

Medicină

11

Bujor Alexandra

Farmacie

12

Gherman Simona Petronela

Farmacie

13

Iacob Andreea Teodora

Farmacie

14

Iancu Cristina Elena

Farmacie

15

Slencu Bogdan Gabriel

Farmacie

16

Baciu Elena Raluca

Medicină Dentară

17

Balan Vera

Bioinginerie Medicală

 

Grant IDEI Echipe

Nr. crt.

Nume şi prenume aplicant

Facultatea

1

Covali Ana

Bioinginerie Medicală

2

Gavrilovici Cristina

Medicină

3

Hinganu Marius

Medicină

4

Popa Tudor Ovidiu Narcis

Medicină

5

Stefanescu Raluca

Farmacie

6

Stoica Bogdan

Medicină

 


Platforma depunere online

CALENDARUL COMPETIŢIEI  2018

Granturi interne: Grant IDEI-ECHIPE (G1) / Grantul Tânărului Cercetător (G2)

1. Lansare 1 august 2018
2. Depunerea cererilor de finanţare (online)

17-30 septembrie 2018, până la ora 24:00

3. Afişarea aplicaţiilor depuse 1 octombrie 2018
4. Publicarea rezultatelor privind eligibilitatea 5 octombrie 2018
5. Depunerea contestaţiilor privind eligibilitatea 8 octombrie 2018, până la ora 16:00
6. Publicarea rezultatelor finale privind eligibilitatea 10 octombrie 2018

7. Procesul de evaluare a proiectelor eligibile

11 octombrie – 20 noiembrie 2018
8. Publicarea rezultatelor 21 noiembrie 2018
9. Depunerea contestațiilor 23 noiembrie 2018, până la ora 16.00
10. Publicarea rezultatelor finale 29 noiembrie 2018
11. Validarea rezultatelor competiţiei de către Senatul UMF Iași În prima ședință de Senat
12. Comunicarea rezultatelor pe site-ul Universității (numele directorilor, titlurile granturilor şi punctajul obţinut) după validarea rezultalelor finale în Senat
13. Semnarea contractelor 12–22 decembrie 2018
14. Desfăşurarea proiectului 1 ianuarie 2019 – 28 decembrie 2020

Informaţii utile:

 • Cererile de finanţare se depun, prin intermediul platformei online http://granturi.umfiasi.ro, nefiind necesară depunerea şi în format tipărit:
  - datele de identificare participant (punctele 1 și 2 din cererea de finanţare) se completează doar pe platforma de depunere online,
  - datele de identificare proiect (punctele 3-6 din cererea de finanţare) se completează doar pe platforma de depunere online,
  - descrierea propunerii de proiect (punctul 7 din cererea de finanţare) se completează, în limba engleză, se salvează în format .pdf textual şi se încarcă în platforma de depunere online,
  descrierea echipei de cercetareG1, respectiv  G2 (punctul 8 din cererea de finanţare) se completează, în limba engleză, se salvează în format .pdf textual şi se încarcă în platforma de depunere online,
  - declaraţiile se completează, se semnează şi se încărcă în platforma de depunere online, scanate în format .pdf:
                    - anexa 2 - declarație privind nefinanțarea din alte surse: G1, respectiv G2,
                    - anexa 3 - declarație pe proprie răspundere a directorului de proiectG1, respectiv G2,
                    - anexa 4 - acord de colaborare (dacă este cazul),
                    - anexa 5 - declaraţie privind conflictul de interese (dacă este cazul).

 • Platforma de depunere online a cererilor de finanţare va fi disponibilă cel mai târziu începând cu data de 17 septembrie 2018;

 • Termenul limită pentru depunerea cererilor de finanţare este 30 septembrie 2018, ora 24:00;

 • Se vor lua în calcul pentru analiza eligibilităţii doar propunerile de proiecte care la termenul limită se găsesc pe platforma de depunere on-line în stare "finalizat".Documentele oficiale ale competiţiei
sunt accesibile în secţiunea din dreapta paginii (Informaţii utile)

     

 Informaţii utile

Copyright © 2010-2017 Universitatea Grigore T. Popa - Iasi. Toate drepturile rezervate.