Universitatea Gr. T. Popa - Iasi UNIVERSITATEA DE MEDICINA ȘI FARMACIE
GRIGORE T. POPA  IAȘI
Skip to main content
Go Search
  

UMF Iasi > Cercetare > Granturi > Granturi interne 2017

 

Platforma depunere online

CALENDARUL COMPETIŢIEI  2017

Granturi interne (Grantul Tânărului Cercetător / Grant idei-echipe)

1. Lansare 1 august 2017
2. Depunerea cererilor de finanţare (on-line)

12-29 septembrie 2017, până la ora 24:00

3. Afişarea aplicaţiilor depuse 30 septembrie 2017
4. Publicarea rezultatelor privind eligibilitatea 6 octombrie 2017
5. Depunerea contestaţiilor privind eligibilitatea 9 octombrie 2017, până la ora 16:00
6. Publicarea rezultatelor finale privind eligibilitatea 10 octombrie 2017, ora 18.00

7. Procesul de evaluare a proiectelor eligibile

11 octombrie – 30 noiembrie 2017
8. Validare rezultate competiţie - Senat UMF 4 decembrie – 9 decembrie 2016
9. Comunicare rezultate (site UMF – numele directorilor, titlurile granturilor şi punctajul obţinut) dată stabilită în raport de data Senatului care validează rezultatele competiţiei
10. Semnarea contractelor (avizul comisiei de etică poate fi obţinut până la data de 1 ianuarie 2017) 12–22 decembrie 2017
11. Desfăşurarea proiectului 1 ianuarie 2018 – 28 decembrie 2019
12. Depunerea raportului final ştiinţific şi financiar (la Registratura U.M.F.) 28 decembrie 2019, până la ora 16:00

Informaţii utile:

 • Cererile de finanţare se depun, prin intermediul platformei on-line http://grants.umfiasi.ro/login, nefiind necesară depunerea şi în format tiparit:
  - datele de identificare participant (punctele 1 și 2 din cererea de finanţare) se completează doar pe platforma de depunere on-line,
  - datele de identificare proiect (punctele 3-6 din cererea de finanţare) se completează doar pe platforma de depunere on-line,
  - descrierea propunerii de proiect (punctul 7 din cererea de finanţare) se completează, în limba engleză, se salvează în format .pdf textual şi se încarcă în platforma de depunere on-line,
  - descrierea echipei de cercetare (punctul 8 din cererea de finanţare) se completează, în limba engleză, se salvează în format .pdf textual şi se încarcă în platforma de depunere on-line,
  - declaraţiile se completează, se semnează şi se încărcă în platforma de depunere on-line, scanate în format .pdf:
                    - anexa 2 - declaraţie privind nefinanţarea din alte surse,
                    - anexa 3 - declaraţia pe proprie răspundere a directorului de proiect,
                    - anexa 4 - acord de colaborare (dacă este cazul),
                    - anexa 5 - declaraţie privind conflictul de interese (dacă este cazul).

 • Platforma de depunere on-line a cererilor de finanţare va fi disponibilă cel mai târziu începând cu data de 12 septembrie 2017;

 • Termenul limită pentru depunerea cererilor de finanţare este 29 septembrie 2017, ora 24:00;

 • Se vor lua în calcul pentru analiza eligibilităţii doar propunerile de proiecte care la termenul limită se găsesc pe platforma de depunere on-line în stare "finalizat".Documentele oficiale ale competiţiei
sunt accesibile în secţiunea din dreapta paginii (Informaţii utile)

     

 Informaţii utile

Copyright © 2010-2017 Universitatea Grigore T. Popa - Iasi. Toate drepturile rezervate.