Universitatea Gr. T. Popa - Iasi UNIVERSITATEA DE MEDICINA ȘI FARMACIE
GRIGORE T. POPA  IAȘI
Skip to main content
Go Search
  

UMF Iasi > Cercetare > Granturi > Granturi interne 2017

 

Rezultate eligibilitate

Grantul Tânărului Cercetător

Nr. crt.

Nume şi prenume aplicant

Facultatea

Rezultat eligibilitate

Observații

1

Antohe Ion

Medicină

Eligibil

 

2

Badarau (Cusai) Silvia

Medicină

Neeligibil

în echipa proiectului  nu sunt studenți înscriși la o forma de învățământ în UMF Iași

3

Gavrilescu Mihaela Madalina

Medicină

Eligibil

 

4

Girleanu Irina

Medicină

Eligibil

 

5

Ilie Adina Carmen

Medicină

Eligibil

 

6

Nemtoi Alexandru

Medicină

Eligibil

 

7

Patrascanu Emilia

Medicină

Eligibil 

 

8

Baciu Elena

Medicină Dentară

Neeligibil

un membru al Consiliului de Administrație este în echipa proiectului

9

Constantin Sandra Madalina

Farmacie

Eligibil

 

10

Gherman Simona Petronela

Farmacie

Eligibil

 

11

Slencu Bogdan Gabriel

Farmacie

Eligibil

 

12

Trifan Adriana

Farmacie

Eligibil

 

13

Vasincu Ioana-Mirela

Farmacie

Eligibil

 

14

Nastuta Andrei Vasile

Bioinginerie Medicală

Eligibil

 

 

Grant IDEI Echipe

Nr. crt.

Nume şi prenume aplicant

Facultatea

Rezultat eligibilitate

Observații

1

Caba Lavinia

Medicină

Eligibil

 

2

Dascalescu Angela

Medicină

Eligibil

 

3

Gutu Marius

Medicină

Eligibil

 

4

Lacatusu Cristina

Medicină

Eligibil

 

5

Luca Andrei

Medicină

Eligibil

 

6

Ristescu Anca

Medicină

Eligibil

 

7

Timofte Daniel

Medicină

Eligibil

 

8

Ursu Ramona Gabriela

Medicină

Eligibil

 

9

Vata Andrei

Medicină

Eligibil

 

10

Costan Victor

Medicină Dentară

Eligibil

 

11

Mircea Cornelia

Farmacie

Eligibil

 

12

Morariu Ionela-Daniela

Farmacie

Eligibil

 

13

Covali Ana

Bioinginerie Medicală

Eligibil

 Listă proiecte depuse

Grantul Tânărului Cercetător

Nr. crt.

Nume şi prenume aplicant

Facultatea

1

Antohe Ion

Medicină

2

Badarau (Cusai) Silvia

Medicină

3

Gavrilescu Mihaela Madalina

Medicină

4

Girleanu Irina

Medicină

5

Ilie Adina Carmen

Medicină

6

Nemtoi Alexandru

Medicină

7

Patrascanu Emilia

Medicină

8

Baciu Elena

Medicină Dentară

9

Constantin Sandra Madalina

Farmacie

10

Gherman Simona Petronela

Farmacie

11

Slencu Bogdan Gabriel

Farmacie

12

Trifan Adriana

Farmacie

13

Vasincu Ioana-Mirela

Farmacie

14

Nastuta Andrei Vasile

Bioinginerie Medicală

 

Grant IDEI Echipe

Nr. crt.

Nume şi prenume aplicant

Facultatea

1

Caba Lavinia

Medicină

2

Dascalescu Angela

Medicină

3

Gutu Marius

Medicină

4

Lacatusu Cristina

Medicină

5

Luca Andrei

Medicină

6

Ristescu Anca

Medicină

7

Timofte Daniel

Medicină

8

Ursu Ramona Gabriela

Medicină

9

Vata Andrei

Medicină

10

Costan Victor

Medicină Dentară

11

Mircea Cornelia

Farmacie

12

Morariu Ionela-Daniela

Farmacie

13

Covali Ana

Bioinginerie Medicală


Platforma depunere online

CALENDARUL COMPETIŢIEI  2017

Granturi interne (Grantul Tânărului Cercetător / Grant idei-echipe)

1. Lansare 1 august 2017
2. Depunerea cererilor de finanţare (on-line)

12-29 septembrie 2017, până la ora 24:00

3. Afişarea aplicaţiilor depuse 30 septembrie 2017
4. Publicarea rezultatelor privind eligibilitatea 6 octombrie 2017
5. Depunerea contestaţiilor privind eligibilitatea 9 octombrie 2017, până la ora 16:00
6. Publicarea rezultatelor finale privind eligibilitatea 10 octombrie 2017, ora 18.00

7. Procesul de evaluare a proiectelor eligibile

11 octombrie – 30 noiembrie 2017
8. Validare rezultate competiţie - Senat UMF 4 decembrie – 9 decembrie 2016
9. Comunicare rezultate (site UMF – numele directorilor, titlurile granturilor şi punctajul obţinut) dată stabilită în raport de data Senatului care validează rezultatele competiţiei
10. Semnarea contractelor (avizul comisiei de etică poate fi obţinut până la data de 1 ianuarie 2018) 12–22 decembrie 2017
11. Desfăşurarea proiectului 1 ianuarie 2018 – 28 decembrie 2019
12. Depunerea raportului final ştiinţific şi financiar (la Registratura U.M.F.) 28 decembrie 2019, până la ora 16:00

Informaţii utile:

 • Cererile de finanţare se depun, prin intermediul platformei on-line http://grants.umfiasi.ro/login, nefiind necesară depunerea şi în format tiparit:
  - datele de identificare participant (punctele 1 și 2 din cererea de finanţare) se completează doar pe platforma de depunere on-line,
  - datele de identificare proiect (punctele 3-6 din cererea de finanţare) se completează doar pe platforma de depunere on-line,
  - descrierea propunerii de proiect (punctul 7 din cererea de finanţare) se completează, în limba engleză, se salvează în format .pdf textual şi se încarcă în platforma de depunere on-line,
  - descrierea echipei de cercetare (punctul 8 din cererea de finanţare) se completează, în limba engleză, se salvează în format .pdf textual şi se încarcă în platforma de depunere on-line,
  - declaraţiile se completează, se semnează şi se încărcă în platforma de depunere on-line, scanate în format .pdf:
                    - anexa 2 - declaraţie privind nefinanţarea din alte surse,
                    - anexa 3 - declaraţia pe proprie răspundere a directorului de proiect,
                    - anexa 4 - acord de colaborare (dacă este cazul),
                    - anexa 5 - declaraţie privind conflictul de interese (dacă este cazul).

 • Platforma de depunere on-line a cererilor de finanţare va fi disponibilă cel mai târziu începând cu data de 12 septembrie 2017;

 • Termenul limită pentru depunerea cererilor de finanţare este 29 septembrie 2017, ora 24:00;

 • Se vor lua în calcul pentru analiza eligibilităţii doar propunerile de proiecte care la termenul limită se găsesc pe platforma de depunere on-line în stare "finalizat".Documentele oficiale ale competiţiei
sunt accesibile în secţiunea din dreapta paginii (Informaţii utile)

     

 Informaţii utile

Copyright © 2010-2017 Universitatea Grigore T. Popa - Iasi. Toate drepturile rezervate.